Palatinus nedir, Palatinus ne demek

Palatinus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Damağa ait, damakla ilgili olan.

Palatinus anlamı, tanımı

Palatin : Omurgalılarda damağın kemik ya da kıkırdaktan oluşan sert damak bölgesi. Üst çene kemikleri arasında geriye doğru yerleşmiş bir çift kemik

Pala : Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç. Eski, kullanılmış eşya ya da giysi. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

Nervus palatinus mayor : N. pterygopalatinus’tan çıkıp damakta dağılan büyük kol.

Nervus palatinus minor : N. pterygopalatinus’tan çıkıp yumuşak damakta dağılan kol.

Prosessus palatinus : Damak çıkıntısı.

Sinus palatinus : Damak boşluğu.

Sulkus palatinus : Damak oluğu.

Torus palatinus : Kemikten damağın ortasında bulunan uzunlamasına kabartı.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Damak : Ağız boşluğunun tavanı.

Damağ : Atlarda görülen damak hastalığı.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

 

Dama : Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun.

Ait : İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

Diğer dillerde Palatin anlamı nedir?

İngilizce'de Palatin ne demek ? : palatine