Parça parça nedir, Parça parça ne demek

Parça parça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Parçalanmış bir durumda, lime lime.
  • Azar azar, bölüm bölüm

"Parça parça" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Hepsinin tıraşları uzamış, esvapları parça parça idi." - Ö. Seyfettin
  • "Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol, geniş meydanlığa varırdı." - S. F. Abasıyanık

Parça parça anlamı, tanımı:

Parça parça etmek : Parçalara ayırmak.

Parça : Nesne. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Müzik eseri. Pasaj. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.

Yüreği parça parça olmak : Pek çok acımak.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Lime : Parça.

Azar : Paylama.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

 

Bir : Beraber. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Diğer dillerde Parça parça anlamı nedir?

İngilizce'de Parça parça ne demek? : adv. in pieces, by pieces, brokenly, asunder, piecemeal

Fransızca'da Parça parça : en charpie, en lambeaux

Almanca'da Parça parça : v. Schande: zu Schanden, zuschanden

adv. stückweise

Rusça'da Parça parça : adj. дробный

adv. отрывочно, вдребезги, кусок: кусками