Periyodik nedir, Periyodik ne demek

Periyodik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Süreli
  • Süreli yayın.

Periyodik hakkında bilgiler

Periyot bir tam salınım arasındaki zaman süresine ya da bir titreşim için geçen süreye denir. Periyota "bir devir süresince geçen zaman" da diyebiliriz. Birimi saniyedir. Frekansla ters orantılıdır. Eşit zaman aralıklarında yinelenen harekettir.

Periyodik ile ilgili Cümleler

  • Bugüne kadar Periyodik elementler tablosunda kaç element vardır?
  • Hidrojen, periyodik cetvelde sol üst köşede yer alır.
  • O sadece eğlence için periyodik tabloyu ezberledi.

Periyodik anlamı, tanımı:

Peri : Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

Süreli : Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik.

Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Salınım : Salınma işi. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.

Zaman : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Çağ, mevsim. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Dönem, devir. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

 

Titreşim : Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz. Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Periyot : Devir. Dönem.

Periyodik asit : Formülü HIO4.2H2O, su ve alkolde çözünebilen beyaz kristaller halinde bulunan ve 100 °C’de suyunu kaybeden yükseltgen olarak kullanılan bir asit. Güçlü bir mineral asit ve oksidasyon aracı, HIO4.

Periyodik asit schiff reaksiyonu, pas : Polisakkaritlerin gruplarındaki 1,2-glikollerin periyodik asit ile oksidasyonu esasına dayanan reaksiyon. Bu reaksiyon ile aldehit grupları serbest kalır ve Schiff ayracı ile tanımlanır.

Periyodik asit ve schiff boyası : Periyodik asit ve Schiff reaksiyonu.

Periyodik asit ve schiff reaksiyonu : Doku kesitlerinin periyodik asidi takiben Schiff ayracına maruz bırakılmasıyla oluşan, glikojen, epitelyal musinlerin ve glikoproteinlerin dokularda saptanmasında kullanılan bir renk reaksiyonu, PAS boyası, PAS reaksiyonu, periyodik asit ve Schiff boyası. Periyodik asit karbon atomuna komşu hidroksil gruplarını ve aminoasitlerin aldehit gruplarını okside ederken, Schiff ayracının aldehit gruplarıyla girdiği reaksiyonlarda biçimlenen ilave ürünler kırmızı veya mor bir rengin oluşumuna neden olur.

 

Periyodik çizelge : Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sıralandıkları, özelliklerindeki benzerliklerin görülmesi için yatay periyotlar ve düşey kolonlara yerleştirildikleri elementlerin çizelgesi. İlk olarak Mendeleev ve Meyer tarafından oluşturulan periyodik çizelge, atom kütlelerine göre oluşturulmuştu. Bu gün ise, atomların elektronik yapılarına benzer özellikteki elementleri gruplar içinde bir araya getiren, elementlerin atom numaralarına göre düzenlendikleri çizelge.

Periyodik eğri :

Periyodik kesir : Virgülden başlayan herhangi bir yerden sonra ancak periyodik tekrarlanan bir sayılar grubunun yer aldığı sonsuz ondalık kesir. Bu sayılar grubuna kesirin periyodu denir. Örneğin, 3, 14718718718... veya 2, 030303... gibi. Buradaki periyod parantez içinde 3, 14(71 veya 2,(0 gibi gösterilir.

Periyodik oftalmi : Tekrarlayan oftalmi.

Periyodik solunum : solunumu.

Periyodik tabaka : Miyelinli sinirlerde, aksonun etrafında Schwann hücresinin zarının meydana getirdiği katlanmalarla oluşan miyelin kılıfta zarın iç yoğun tabakalarının birleşmesiyle oluşan yoğun tabakalar.

Diğer dillerde Periyodik anlamı nedir?

İngilizce'de Periyodik ne demek? : adj. periodic, periodical, cyclic, cyclical

Fransızca'da Periyodik : périodique [le]

Almanca'da Periyodik : v. wiederkehrend

adj. periodisch

Rusça'da Periyodik : adj. периодический