Titreşim nedir, Titreşim ne demek

Titreşim; bir fizik terimidir.

"Titreşim" ile ilgili cümleler

  • "Küçük ölçüde kuvars kristalinin titreşimleri olmasa hepimizin kullandığı kuvarslı saatler yapılamazdı." - A. Boysan
  • "Sorunları ve titreşimleriyle, çok gelişkin bireyliğiyle bir insan..." - S. İleri

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Esnek bir nesne parçalarının, her saniye eş sayıda ileri geri yaptıkları düzenli salınım.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Esnek bir özdeğin ya da dalgalanan bir ortamın denge durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Oyunculukta sesin gırtlak, ağız, burun, alın, göğüs, karın boşluğu ve benzeri boşluklar yoluyla büyümesi.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Gırtlakta oluşan sesin boğaz, ağız, burun boşluklarında büyümesi.

Bilimsel terim anlamı:

Özdeğin belirli sıklıkta yinelenen gidip gelme devinimi.

elektrik: Yükleme, boşaltma akımlarının bir elektrik çevriminden art arda geçişi.

fizik: Bir noktanın gözün göremeyeceği ölçüde kısa kımıldanışı; küçük, hızlı salınım.

İngilizce'de Titreşim ne demek? Titreşim ingilizcesi nedir?:

 

vibration, resonance

Almanca'da Titreşim ne demek?:

resonanz

Osmanlıca Titreşim ne demek? Titreşim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

ihtizâz

Titreşim hakkında bilgiler

Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu salınımlar bir sarkaçın hareketi gibi periyodik olabileceği gibi çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir.

Titreşim bazen arzu edilir. Örneğin; bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda veya mızıkada dilin, veya bir hoparlörde koninin hareketi birçok aletin doğru kullanılması için gerekli olan arzu edilir titreşimdir.

Daha sıklıkla, titreşim istenmeyen bir harekettir, çünkü boşa enerji harcar ve istenmeyen ses ve gürültü oluşturur. Örneğin, motorların, elektrik motorlarının ya da herhangi mekanik aracın çalışma esnasındaki hareketi istenmeyen titreşimler üretir. Böyle titreşimler motorlardaki dönen parçaların balanssızlığından, düzensiz sürtünmeden, dişli çarkların hareketinden kaynaklanabilir. Dikkatli tasarımlar genellikle istenmeyen titreşimleri minimize ederler.

Ses ve titreşim çalışmaları birbirleriyle oldukça yakın şekilde bağlantılıdır. Ses, basınç dalgaları, ses telleri gibi yapıları titreştirerek oluşturulur ve basınç dalgaları da kulak zarı gibi yapıların titreşimine sebep olur. Bu yüzden, gürültüyü azaltmaya çalışmak sıklıkla bir titreşimi azaltma problemidir.

 

Titreşim ile ilgili Cümleler

  • Daha büyük kilise organları insanların duymadığı vücutlarında titreşim olarak hissettiği ses ötesi kullanıyor.
  • Bu sihirli kristal, negatif titreşimleri yok etmeye yardım edecek.

Titreşim anlamı, kısaca tanımı:

Salınım : Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks. Salınma işi.

Nokta : Nöbetçi bulunan yer. Yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Orta nokta. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Sınır, derece, radde. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.

Titreşim önleyici : Yapılarda hidrofor, elektrik motoru, boyler üniteleri, kalorifer kazanı vb. araçların titreşimleriyle etrafa zarar vermemeleri için yapılmış olan yalıtım, vibrasyon tecridi.

Titreşimli : Yumuşak. Titreşim yapan veya titreşim oluşturan.

Titreşimli ünsüz : Yumuşak ünsüz.

Titreşimsiz : Sert. Titreşim yapmayan veya titreşim oluşturmayan.

Titreşimsiz ünsüz : Sert ünsüz.

Küçük : Küçük abdest. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses). Niteliği aşağı olan, bayağı. Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Yaşı daha az olan.

İhtizaz : Titreşim. Titreşme, titreşim.

Vibrasyon : Titreşim.

Rezonans : Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. Titreşim.

Kımıl : Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek (Aelia rostrata).

Denge : Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

Etraf : Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit. Yanlar, taraflar. Çevre.

Titreşim çözümlemesi : Özdeciksel izgeyi kuşaklara ayırarak, her kuşağa bir çift titreşimsel nicem sayısı verme ve bu sayıları tüm kuşaklar için bulma işlemi.

Titreşim duyarlığı : Hızla titreşen bir varlığın çıkardığı uyaranlara karşı duyarlık.

Titreşim düzlemi : Işıkta ve öteki akımmıknatıssal dalgalarda elektrikseli titreşim yönlecinin içinde bulunduğu, ucaylanım düzlemine dik düzlem.

Titreşim geçişleri : İnfrared ışımanın absorpsiyonuna yol açan temel elektronik titreşim seviyeleri arasındaki geçişler.

Titreşim hareketi : (fizik)

Titreşim kaynağı : (fizik)

Titreşim nicem sayıları : Bir özdecik öğeciklerinin ortalama konumları yöresindeki titreşim düzeyleri ya da bunları tutan erke değerleri ile ilgili nicem sayıları.

Titreşim özgül ısısı : Bir özdeğin özgül ısısının, özdeciklerinin iç titreşim erkelerine düşen payı.

Titreşim sayısı : Saniyedeki titreşim sayısı. Tekrenk ışık için titreşim sayısı = c/X (c = ışığın saniyedeki hızı, X = ışığın dalga boyu)

Titreşim-dönme izgesi : Özdelik içi titreşim ve dönme durumları arası geçişlerden kaynaklanan kızılaltı bölgede gözlenen özdeciksel izge.

Diğer dillerde Titreşim anlamı nedir?

İngilizce'de Titreşim ne demek? : n. vibration, oscillation, pulse, pulsation, beat, fade out, judder, undulation

Fransızca'da Titreşim : vibration [la]

Almanca'da Titreşim : n. Vibration

Rusça'da Titreşim : n. дрожание (N), вибрация (F), пульсация (F)