Profil boru nedir, Profil boru ne demek

  • Demircilerin korkuluk vb. şeylerin yapımında kullandıkları içi boş demir boru

Profil boru anlamı, tanımı:

Profil : Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü. Tutum veya eğilim. İnsanın yüzünün yandan görünüşü. Yanay. Yan.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Demirci : Manisa iline bağlı ilçelerden biri. Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse.

Korkuluk : Bostan korkuluğu. Küpeşte. Tarla, bağ ve bahçelerde kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzer kukla. Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık.

Demir : Bu elementten yapılmış parça. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Bu elementten yapılmış. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Güçlü, kuvvetli, sert. Çıpa.