Renkli film nedir, Renkli film ne demek

  • Renkleri yansıtan film

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Doğadaki renkleri gerçeğe uygun biçimde aktaran film çeşidi.

İngilizce'de Renkli film ne demek? Renkli film ingilizcesi nedir?:

colour (abd: color) film

Renkli film anlamı, kısaca tanımı:

Renkli : Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Neşeli, canlı, ilgi çekici. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik. Nitelik.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda gösterilen eser. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.

Yansı : Akis. Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs. Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü. Tepke.

Renkli film işlemesi : Renkli duyarkattaki gizli görüntüyü renkli resim biçimine getirmek için yapılan işleme.

Renkli film işlemi : Renkli film elde etmek için yapılan işlerin tümü.

Renkli film yayın aygıtı : Renkli televizyon için renkli filmlerin gösterilmesini sağlayan film yayın aygıtı çeşidi.

Diğer dillerde Renkli film anlamı nedir?

İngilizce'de Renkli film ne demek? : colour film

Almanca'da Renkli film : n. Farbfilm