Resmi dil nedir, Resmi dil ne demek

"Resmi dil" ile ilgili cümle

  • "Türkçenin, Karamanoğlu'nun Türkçeyi resmî dil olarak kabullenmesinden çok evvel konuşulan zengin bir dil olduğu muhakkak." - B. Felek

Gramer anlamı:

Bir ülkede devletin kabul ettiği veya kanunla kabul edilen ve resmî yazışmalarda kullanılan dil: Türkiye Cumhuriyetinin resmî dili Türkçedir ve benzeri

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme., devlet dili) Bir ülkede kanunla kabul edilen dil: Türkiye'nin resmi dili Türkçedir.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Dil]

Azerbaycan Türkçesi: räsmi dil; Türkmen Türkçesi: resmi dil; Gagauz Türkçesi: ofitsial dili ~ devlet dili;Özbek Türkçesi: rasmiy til; Uygur Türkçesi: dölät tili ~ räsmiy til; Tatar Türkçesi: räsmi tel ~ ofitsial tele;Başkurt Türkçesi: räsmi tel; Kmk: ofitsial'nıy til ~ xas til; Krç.-Malk.: kıral til; Nogay Türkçesi: ökîmet tîlî; Kazak Türkçesi: resmi til; Kırgız Türkçesi: rasmi til; Alt:: ofitsialnıy til -gosudarstevennıy til; Hakas Türkçesi: ofıtsialnay tîl ~ hazna tîlî; Tuva Türkçesi: kürüne tılı; Şor Türkçesi: *el tili; Rusça: ofitsialnıy yazık

İngilizce'de Resmi dil ne demek? Resmi dil ingilizcesi nedir?:

official language

Resmi dil hakkında bilgiler

Resmî dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabûl edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili olan Türkçe aynı zamanda Türkiye'nin tek resmî dilidir.

 

Devlet ile birey ve bireyler arasındaki tüm resmî işlemlerin resmî dilde yapılması gerekmektedir. Bir ülke sınırları dâhilinde yaşayan kişiler ya da topluluklar farklı bir dil konuşsalar dahi resmî işlemlerini gerçekleştirirken resmî dil kullanmak durumundadırlar.

Bir ülkede birden fazla dil resmî dil olarak kabul edilebileceği gibi resmî bir dilin olmaması da mümkündür.

Örneğin Kanada'da hem İngilizce hem Fransızca resmî dildir. Filipinler'de Filipince hem resmî dil hem de devlet dilidir ve İngilizce ise resmî dildir.

Resmi dil ile ilgili Cümleler

  • Peru'da resmî dil nedir?
  • 1 Temmuz 2013 tarihinde, Hırvatça, Avrupa Birliği'nin yirmi dördüncü resmi dili oldu.
  • Şirketimizde resmi dil Japoncadır.
  • Avrupa Birliği'nin 24 resmi dili vardır. Ancak önemli metinler çoğu kez yalnızca şu üç dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca ve Almanca. Bu durum, bu dillere aşina olmayanlar için bir dezavantaj teşkil etmektedir. Ortak ve tarafsız bir köprü dil üzerinde çalışmanın zamanı çoktan gelmiştir.
  • Grenada'nın resmi dili İngilizcedir.
  • İspanyolca eskiden Filipinler'in resmi diliydi.
  • Şirketimizde resmi dil Japonca.
 

Resmi dil tanımı, anlamı:

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

Ülke : Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Anayasa : Temel, esas. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

Kanun : Yasa. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı. Geçerli olan kural.

Kabul : Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Bir yere alınma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Akseptans. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.

Tanımlamak : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Devlet dili : Bir devletin sınırları içerisinde yönetimde, hukukta, eğitimde ve ticarette gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan, genellikle kanunla belirlenen dil, resmî dil.

Diğer dillerde Resmi dil anlamı nedir?

İngilizce'de Resmi dil ne demek? : official language

Almanca'da Resmi dil : n. Kanzleistil