Sacrifice türkçesi Sacrifice nedir

 • Özveri.
 • Fedakarlık.
 • Feda etmek.
 • Kurban.
 • Doğaüstü güçleri, yüce varlıkları ve tanrıları hoşnut etmek, onlarla barışık olmak, onlara teşekkür etmek ve onlardan isteklerde bulunmak için kesilen hayvan, sunulan yiyecek, içecek.
 • Kıymak.
 • Uğrunda harcamak.
 • Dinsel bir inancın sonucu olarak, kendine özgü törenlerle şu ya da bu biçimde, doğaüstü güçlere sunulan kan ya da canlı yaratık, bk. kansal kurban.
 • Ödün vermek.
 • Kurban kesmek.
 • Zararına satmak.
 • Kurban etmek.
 • Gözden çıkarmak.
 • Fedakarlıkta bulunmak.

Sacrifice ile ilgili cümleler

English: The elderly persons are ready to sacrifice for their grand-children,if they have to.
Turkish: Yaşlı insanlar, zorunda kalırlarsa torunları için fedakârlıkta bulunmaya hazırdırlar.

English: How can I sacrifice myself for something I don't believe in?
Turkish: İnanmadığım bir şey için kendimi nasıl feda edebilirim?

English: Ali was willing to sacrifice everything for you.
Turkish: Ali senin için her şeyi feda etmeye hazır.

English: Ali is willing to sacrifice everything for you.
Turkish: Ali sizin için her şeyi feda etmeye hazır.

English: Do you wanna sacrifice something?
Turkish: Bir şey feda etmek ister misin?

Sacrifice ingilizcede ne demek, Sacrifice nerede nasıl kullanılır?

Sacrifice his whole life to : Tüm hayatı boyunca - için mücadele etmek. Tüm hayatını - için adamak.

 

Sacrifice oneself : Kendini feda etmek.

Sacrifice oxen : Öküz kurban etmek. Kurban veya adak olarak öküz öldürmek.

Sacrifice ratio : Fedakarlık oranı. Özveri oranı. Enflasyonu yüzde bir aşağıya indirmek için o yılın reel gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde kaç özveride bulunulduğunu gösteren oran. Vazgeçme oranı.

Sacrifice sale : Zararına satış. Eşyaların kayıpla veya zararına satıldığı satış.

Building sacrifice : Yeni yapılan konuta koruyucu bir ruh sağlamak amacıyla insan kurban etme şeklindeki eski bir halk geleneği, bk. insan kurban, krş. kurban, ok kurbanı, koruyucu ruh. Konut kurbanı.

Make a sacrifice of : Fedakarlık yapmak. Özveride bulunmak.

Equal marginal sacrifice : Eşit marjinal fedakarlık. Her vergi mükellefinin gelirinin son biriminden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit orantılı fedakarlık.

Equal proportional sacrifice : Eşit orantılı fedakarlık. Her vergi mükellefinin gelirinden elde ettiği faydadan aynı oranda fedakarlıkta bulunması. krş. eşit fedakarlık kuramları, eşit mutlak fedakarlık, eşit marjinal fedakarlık.

 

Feast of the sacrifice : Müslüman bayramı. Kurban bayramı.

İngilizce Sacrifice Türkçe anlamı, Sacrifice eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sacrifice ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Prey : Avlamak. Yağmaya gitmek. Hayvanın avı. Yağma etmek. Avlayarak yaşama. Şikar. Avcı tarafından avlanan hayvan. Av. Soymak.

Devote : Hasretmek. -e hasretmek. Tahsis etmek. Kendini vermek. Vakfetmek. Vermek. Ayırmak. Adamak.

Relinquish : Bırakmak. -i bırakmak. El çekmek. -den feragat etmek. Vazgeçmek. Terketmek. Serbest bırakmak. Başkasına bırakmak. Feragat etmek.

Sell short : Tek imzalı satmak. Kar etmek amacıyla elde bulunmayan malı ilerde teslim etmek üzere satmak. Henüz elde olmayan malı ileride teslim etmek üzere satmak. Kefaletsiz satmak. Açıktan satmak. Alivre satmak. Küçümsemek.

Kill the fatted calf : Büyük bir ağırlama töreni düzenlemek. Güzel biçimde ağırlamak. Kavuşma şerefine ziyafet vermek. İyi biçimde karşılamak. Dönüşünü kutlamak.

Shred : Parçalanmak. Paçavra. Dilmek. İnce ince doğramak. Parçalamak. Parça. Ditmek. En küçük parça. Doğramak. Lime lime etmek.

Minces : Doğramak. Kırıtmak. İnce doğramak. Ufaltmak. (eti) kıymak. Önemsiz göstermek. Ufak adımlarla kırıta kırıta yürümek. Kıyma. Doğramak (et vb).

Dedication : Adama. Kamuya tahsis. Sunu. Genel olarak içkapaktan önce ya da sonra gelen bir sayfada yer alan ve kitabın, yazarınca bir başkasına armağan edildiğini belirten yazı. Vakfetme. İthaf. Bağlılık. İthaf etme. Tahsis edilmiş.

Mince : Önemsiz göstermek. Doğramak (et vb). İnce doğramak. Kırıtmak. Ufak adımlarla kırıta kırıta yürümek. (eti) kıymak. Kıyma. Ufaltmak. Doğramak. Yapmacık nezaketle konuşmak.

Sacrifice synonyms : human action, human activity, barter away, generosity, give up, dedications, sell at a sacrifice, offering, dedicate, patsy, immolates, conceding, consecrate, immolated, chop, devotion, forfeit, hacked, commit, pay, martyrs, oblation, make sacrifices, self denial, self abandonment, forfeiture, martyring, abnegations, unselfishness, martyr, resign, abnegation, eighty six.

Sacrifice zıt anlamlı kelimeler, Sacrifice kelime anlamı

Buy : Satın almak. Yutmak. Kabul etmek. İnanmak.

Competition : Musabaka. Atletizm, biyoloji, iktisat, eskrim, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Konkur. Yarışım. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma. Çekişme. Yarışma. Rekabet. Kendi mallarının satışını kolaylaştırma ve hızlandırma, başkalarına ilişkin malların satışını da yavaşlatma ve engelleme amacıyla tecimci ve yapımcılar arasında uygulanan yarışım. aynı düzeyde aynı tür mallar arasında satışı yoğunlaştırma ve karşıtına ilişkin malların satışını engelleme amacıyla malın satış koşulları ve özelliğiyle niteliğinde daha olumlu sonuçlar sağlayarak çabalarda bulunma.

Sacrifice ingilizce tanımı, definition of Sacrifice

Sacrifice kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To make offerings to God, or to a deity, of things consumed on the altar. Consecratory rite. The offering of anything to God, or to a god. As, to sacrifice an ox or a sheep. To make an offering of. To immolate on the altar of God, in order to atone for sin, to procure favor, or to express thankfulness. To consecrate or present to a divinity by way of expiation or propitiation, or as a token acknowledgment or thanksgiving. To offer sacrifice.