Salt sıfır nedir, Salt sıfır ne demek

Salt sıfır; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Salt sıcaklık ölçeğinde -273 °C olan sıfır noktası, mutlak sıfır

Kimya'daki anlamı:

[Bakınız: mutlak sıfır]

Salt sıfır kısaca anlamı, tanımı:

Sıfır : Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0). Hiçbir değeri olmayan şey. Kötü, başarısız, verimsiz. Olmayan, bulunmayan. Yeni, kullanılmamış.

Sıcaklık : Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.

Nokta : Orta nokta. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Nöbetçi bulunan yer. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.