Saptamak nedir, Saptamak ne demek

  • Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.
  • Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek, tespit etmek

"Saptamak" ile ilgili cümleler

  • "Erotik değil ama toplumu pornografiye sürükleyen koşulları saptıyor." - S. İleri

Saptamak anlamı, tanımı:

Saptama : Gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. Saptamak işi, tespit.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Kılmak : Etmek, yapmak.

Tespit : Belirleme. Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme. Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama. Sabitleme.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz.

Yerleştirmek : Yerine koymak. Söz veya cevabı tam sırasında söylemek. Yerleşmesini sağlamak. Tokat, şamar vurmak.

Oynama : Oynamak işi.

 

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Diğer dillerde Saptamak anlamı nedir?

İngilizce'de Saptamak ne demek? : v. determine, establish, state, assign, fix, appoint, peg

Fransızca'da Saptamak : fixer, relever, dépister

Almanca'da Saptamak : v. einpassen, konstatieren

Rusça'da Saptamak : v. устанавливать, укреплять, прикреплять, прилаживать, фиксировать, закреплять, приделывать, вделывать, установить, укрепить, прикрепить, приладить, зафиксировать, закрепить, приделать, вделать