Saymanlık nedir, Saymanlık ne demek

  • Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasiplik

Saymanlık anlamı, tanımı:

Sayman : Bir kurum, kuruluş vb.nin hesap işleriyle uğraşan kimse, muhasebeci, muhasip.

Sayma : Saymak işi, ad, tadat, addetme.

Hesap : Oranlama, tahmin. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Aritmetik. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Matematiksel işlem. Tutum, durum, anlayış. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Alacaklı veya borçlu olma durumu.

Muhasiplik : Saymanlık.

Yer : Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Yerküre. Önem. Ülke. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Görev, makam. Gezinilen, ayakla basılan taban. İz. Durum, konum, vaziyet. Durum, konum. Ekime elverişli toprak parçası, arazi.

Diğer dillerde Saymanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Saymanlık ne demek? : n. accountancy, accounting, bookkeeping, accountantship, audit office

Almanca'da Saymanlık : Buchaltung

Rusça'da Saymanlık : n. бухгалтерия (F)