Sayman nedir, Sayman ne demek

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Kamu kurumlarında hesap işleriyle uğraşan uzman kişi.

Sayman isminin anlamı, Sayman ne demek:

Erkek ismi olarak; Hesap işleriyle uğraşan kimse.

İngilizce'de Sayman ne demek? Sayman ingilizcesi nedir?:

certified public bookkeeper, certified public accountant

Sayman anlamı, tanımı:

Sayma : Saymak işi, ad, tadat, addetme.

Saymanlık : Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasiplik.

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Kuruluş : Kurulma işi. Kasılma. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Hesap : Aritmetik. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Matematiksel işlem. Alacaklı veya borçlu olma durumu. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Tutum, durum, anlayış. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Oranlama, tahmin.

 

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Muhasebeci : Sayman.

Muhasip : Sayman.

Saymana : Köyden köye gelin almaya giden güvey yanlısı, atlı, davullu, zurnalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayı.

Saymaner : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; bk. Sayman

Saymanta : Kaba saba, patavatsız adam.

Saymantı : İri, kaba, biçimsiz.

Sayman ile ilgili Cümleler

  • Hiç Hollywood saymanlığını duydun mu?
  • Sayman kim?
  • Aidatlarınızı saymana ödeyin.
  • Kendinizi çok zeki çok gözlemci sayıp beni çok aptal az gözlemci saymanıza kızmadım.
  • Kulüp saymanı olarak çalışmaktadır.
  • Kulüp saymanı olarak görevimden istifa ettim.

Diğer dillerde Sayman anlamı nedir?

İngilizce'de Sayman ne demek? : n. accountant, bookkeeper, comptroller, bursar

Fransızca'da Sayman : comptable

Almanca'da Sayman : n. Buchhalter, Quästor, Rechnungsführer

Rusça'da Sayman : n. бухгалтер (M)