Sivri dil nedir, Sivri dil ne demek

Sivri dil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • İğneleyici ve kırıcı söz

Sivri dil ile ilgili Cümleler

  • Çok sivri dilli yazarlar var.
  • Sivri dilimin acısını çok çektim.

Sivri dil anlamı, tanımı:

Sivri : Palamut. Ucu keskin ve batıcı olan. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı. Ucuna doğru gittikçe incelen.

Sivri dilli : İğneleyici ve kırıcı söz söyleyen (kimse).

İğne : İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ. Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü. Oltanın ucundaki küçük çengel. Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç. Bazı araçların ucu sivri parçaları. Dokunaklı söz. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç.

Kırıcı : Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse veya kuruluş. Kırınım oluşturan. Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb.). Kırma işini yapan. Bir şeyin gerektiği gibi gelişmesini, oluşmasını önleyen, engelleyen.

 

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Söz : Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

Sivri dillilik : Sivri dilli olma durumu.