Stomached türkçesi Stomached nedir

Stomached ingilizcede ne demek, Stomached nerede nasıl kullanılır?

Stomacher : Korsaj. Korsa.

Stomachers : Korsaj. Korsa.

Stomach ache : Karın ağrısı. Mide ağrısı.

Stomach dilation : Gastrik dilatasyon. Mide genişlemesi ve dönmesi.

Stomach diverticulum : Mide divertikülümü. Genç domuzlarda yemek borusunun hemen üstünde yutağın arka duvarında yer alan, anatomik, küçük kese.

Stomach wall : Mide duvarı. Mide çeperi.

Stomach ulcer : Mide ülseri.

Stomach tooth : Alt azı dişi.

Stomach worm : Mide solucanları. Şerit kurdu. Hayvanların midesinde yaşayan parazitik solucanlardan herhangi biri. örneğin, haemonchus, ostertagia veteladorsagia türleri.

Stomach upset : Mide bozukluğu. Mide bulantısı. Mide rahatsızlığı.

İngilizce Stomached Türkçe anlamı, Stomached eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stomached ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abides : Sadik kalmak. Sadık kalmak (vaade veya karara). Baki kalmak. Durmak. İkamet etmek. Kurala uymak. Beklemek. Kalmak.

Psalterium : Kırkbayır.

Omphalos : Merkez. Göbek. Orta yer.

Gastric : Midesel. Mideye ait, mideyle ilgili. Mideyle ilgili. Mideye ait. Gastrik. Mide (ile ilgili). Mide ile ilgili. Mide salgı bezleri.

 

Gastric mill : Mide aparatı.

Acquiesced : Kabullenmek. Normal karşılamak. Razı olmak. Muvafakat etmek. Kabul etmek. Karşı çıkmamak. Ses çıkarmamak. Boyun eğmek.

Navel : Orta yer. Merkez. Göbek.

Pocketing : Hazmetmek (hakaret). İç etmek. Bastırmak. Cebe indirmek. Cebe atmak. Belli etmemek. Gizlemek. Veto etmek. Üstüne yatmak. Deliğe sokmak (bilardo).

Abrogate : İptal etmek. Lağvetmek. İlga etmek. Feshetmek. Son vermek. Yürürlükten kaldırmak.

Pyrosis : Midede ekşime. Piroz. Pirozis. Reflü. Mide ekşimesi. Mide yanması.

Stomached synonyms : arteria colica, colic artery, vena gastrica, first stomach, pit of the stomach, abdominal muscle, digestive tube, gastric vein, gastroepiploic vein, vena gastroomentalis, second stomach, epigastric fossa, internal organ, omphalus, gastroomental vein, arteria gastrica, gastric artery, third stomach, gi tract, fourth stomach, body part, abomasum, paunches, damps, alimentary tract, axe, daunt, viscus, torso, stomaching, swallowed, bestirred, crop.

Stomached zıt anlamlı kelimeler, Stomached kelime anlamı

Disinclination : Gönülsüzlük. İsteksizlik. Niyeti olmama.

Forbid : Yasaklamak. Haram etmek. Men etmek. Yasak etmek. Olanak vermemek. Memnu kılmak. Menetmek. Engel olmak.

Disallow : Karşı çıkmak. Saymamak. Müsaade etmemek. Golü iptal etmek. İnkar etmek. Reddetmek. İptal etmek. İzin vermemek. Kabul etmemek. Menetmek.