Tahammül nedir, Tahammül ne demek

Tahammül; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanma
  • İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma.

"Tahammül" ile ilgili cümle

  • "Genç, tasavvurunun, tahammülünün fevkindeki bu hâllere karşı daima isyan ederdi." - A. H. Müftüoğlu

Tahammül hakkında bilgiler

[Bakınız: hoşgörü]

Tahammül ile ilgili Cümleler

  • Böyle zulüm görmeye tahammül edemem.
  • Artık buna tahammül etmeyeceğim.
  • Bu tür müziğe tahammül edemiyorum.
  • Ali sana tahammül edemiyor.
  • Birinin ne kadar tahammül edeceğine dair bir sınır var.
  • Neden buna tahammül ediliyor?
  • Lütfen kanalı değiştir; o müziğe tahammül edilemez.

Tahammül anlamı, kısaca tanımı:

Tahammül etmek : Dayanmak, katlanmak, kaldırmak.

Tahammülfersa : Dayanılmaz.

Tahammülsüz : Tahammülü olmayan.

Tahammülsüzlük : Tahammülsüz olma durumu.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje.

Güçlü : Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan.

Zorlayıcı : Zorlayan, mücbir.

Etken : Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. Etki eden şey, faktör. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.

 

Dayanma : Dayanmak işi.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Hoşgörü : Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Tahammül edilmeslik : çekilmezlik.

Diğer dillerde Tahammül anlamı nedir?

İngilizce'de Tahammül ne demek? : n. tolerance, patience, endurance, resistance, fortitude, hardihood, hardiness, sufferance

Fransızca'da Tahammül : tolérance [la]

Almanca'da Tahammül : Ausdauer, Geduld

Rusça'da Tahammül : n. терпение (N), выдержка (F)