Takma adlık nedir, Takma adlık ne demek

Takma adlık; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Bir ozana takma ad vermek için söylenmiş dize ya da koşuk: Mahlas-ı marifetin ola cihanda Neşet "Şeyh Galip"in, hocası Süleyman'a, "Neşet" mahlası böyle verilmişti.

Takma adlık kısaca anlamı, tanımı

Adlık : Belli bir süre içinde en çok birincilik kazanan takıma verilen armağan

Adlı : Adını taşıyan, isimli. Ünlü, isimli.

Takma : Takmak işi. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılmış olan (organ veya parça), protez.

Takma ad : Kendi adından başka eğreti alınan ad, takma isim, mahlas.

Süleyman : Atın karnında ya da sağrısındaki şişlik. Hayvan yüreği. Huzur, sükûn. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri. Manisa ili, Palamut bucağına bağlı bir bölge.

Marifet : Ustalık, hüner, uzmanlık. Uygun olmayan, hoşa gitmeyen, can sıkıcı iş veya davranış. Aracı, ikinci el. Bilim, bilgi.

Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Sahip olmasını sağlamak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Tespit etmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Kazandırmak, katmak. Doğurmak. Ondan bilmek, atfetmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ödemek. Ayırmak, harcamak. Bırakmak veya bağışlamak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Yaymak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Dayamak. Satmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak.

 

Mahlas : Takma ad.

Söylen : Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk. söylenbilim, doğa söyleni, yaşam söyleni, toplumsal söylen, karşılaştırmalı söylenbilim. karşılığı söylence, öykünce, öykü, öykülem. Tarih öncesi Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanlara değgin serüvenler.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Mahla : Mahalle.

Verme : Vermek işi.

Neşet : Çıkma, ileri gelme.

Cihan : Evren. Dünya.

Böyle : Bunun gibi, buna benzer. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz. Bu derece.

Koşuk : Şiir. Koşma, türkü.

Galip : Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan.

Ozan : Şair.

Diğer dillerde Takma adlık anlamı nedir?

Osmanlıca Takma adlık : mahlasname