Tekstilcilik nedir, Tekstilcilik ne demek

  • Tekstilci olma durumu

Tekstilcilik anlamı, kısaca tanımı:

Tekstilci : Tekstil işiyle uğraşan kimse.

Tekstil : Dokuma. Dokumacılık.

Tekst : Metin.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.