Temelli senatör nedir, Temelli senatör ne demek

  • Belli bir süreye bağlı olmadan atanmış senatör

Temelli senatör tanımı, anlamı:

Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.

Senatör : Senato üyesi.

Sena : Övme.