Terbiyelemek nedir, Terbiyelemek ne demek

  • Eğitmek
  • Çeşitli katkı maddeleriyle yemeği lezzetli duruma getirmek.

"Terbiyelemek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yemeği baharatlarla terbiyeledi."

Terbiyelemek kısaca anlamı, tanımı:

Terbiye : Görgü. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma. Eğitim. Araba hayvanlarının dizginleri. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. Hayvanı alıştırma.

Terbi : Dörtleme. Dördün.

Eğitmek : Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek. Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek. Belli bir konuda yetiştirme.

Katkı : Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım. Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan. Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler. Bir şeye katılan başka bir madde.

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne.

 

Lezzetli : Zevkli, haz dolu. Tadı güzel.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirmek : İleri sürmek. İletmek, bildirmek. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Gelmesini sağlamak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Bir makama atamak veya seçmek. Sağlamak. Erişmek veya eriştiğini sanmak.

Diğer dillerde Terbiyelemek anlamı nedir?

İngilizce'de Terbiyelemek ne demek? : v. season, sauce