Terbi nedir, Terbi ne demek

Terbi; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Edebi terim anlamı:

(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin her beytine ikişer dize katma.

Terbi anlamı, kısaca tanımı:

Terbiye : Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. Araba hayvanlarının dizginleri. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma. Eğitim. Hayvanı alıştırma. Görgü.

Terbiye almak : Belli bir eğitimle, görgüyle yetişmek.

Terbiye etmek : Çorba vb. yemeklere yoğunlaşması ve daha çok lezzetli duruma gelmesi için süt, yumurta vb. katmak. eğitmek. et vb. maddeleri yumuşaması için belirli şeylerin içinde bir süre bekletmek. tabaklamak.

Terbiyeci : Eğitimci.

Terbiyeleme : Terbiyelemek işi.

Terbiyelemek : Eğitmek. Çeşitli katkı maddeleriyle yemeği lezzetli duruma getirmek.

Terbiyeli : Topluluk kurallarına uygun olarak davranan, müeddep. Terbiye işlemi yapılmış (yemek).

Terbiyeli çorba : Çeşitli katkı maddeleriyle lezzetli hâle getirilen çorba.

Terbiyeli köfte : Kıyma, ekmek içi, soğan, maydanoz ve baharat karışımının unlandıktan sonra kaynamakta olan su ve tuz içinde pişirilmesi ve limon suyu ile yumurtanın çırpılarak azar azar üzerine dökülmesiyle yapılmış olan bir köfte türü. Çeşitli katkı maddeleriyle lezzetli hâle getirilen köfte.

 

Terbiyeli maymun gibi : Çok saygılı, çekingen, itaatkâr.

Terbiyelilik : Terbiyeli olma durumu.

Terbiyesini bozmak : Terbiyesizlik etmek.

Terbiyesini vermek : Sert sözlerle terbiyesizliğini kendisine anlatmak.

Terbiyesiz : Terbiyesi olmayan. Topluluk kurallarına aykırı davranan.

Terbiyesizce : Terbiyesiz. (terbiyesi'zce) Terbiyesiz bir biçimde, saygısızca, terbiyesizcesine.

Terbiyesizcesine : Terbiyesizce.

Terbiyesizleşme : Terbiyesizleşmek işi.

Terbiyesizleşmek : Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

Terbiyesizlik : Terbiyesizce davranış. Terbiyesiz olma durumu.

Terbiyevi : Eğitimsel.

Terbiyum : Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, az bulunan bir element (simgesi Tb).

Beden terbiyesi : Beden eğitimi.

Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

Dörtleme : Bir gazelin her beytinin başına iki dize eklenerek yapılmış olan nazım biçimi, terbi. Dörtlemek işi. Tarlayı dört kez sürme.

Terbinafin : Alilamin türevi sistemik ve yerel etkili antifungal bir ilaç.

Terbiyebaşlığı : Dizginin başlık kısmı. (-Amasya)

Terbiyeden tezikmek : Yolunu şaşırmak, terbiyesizlik yapmak.

Terbiyegözlüğü : Koşulu bir durumda olan atların, yanlarını görerek ürkmelerini önlemek amacıyla, başlığın gözlük bölümündeki dört köşe ya da yuvarlak meşin parçaları. (-Amasya)

Terbiyekolu : Yular. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

Terbiyesizlik etmek : toplum kurallarına, görgü kurallarına aykırı davranışta bulunmak. İlgili cümle: "“Acaba ben bilmeyerek bir terbiyesizlik ettim de ona mı içerledi?”" A. Gündüz.

 

Terbiz etmek : Ekilmeden önce kurumuş tarlayı sulamak.

Terbi ile ilgili Cümleler

  • Ali oldukça terbiyeli.
  • O, çocuklarını nasıl terbiye ediyor?
  • Sen terbiyesizce sözümü kestiğinde ben bir şey söylemeye çalışıyordum.
  • Gerçekten Tom'un terbiyeli davranmasını diliyorum.
  • Sen çocuklarını nasıl terbiye ediyorsun?
  • Terbiyeli olmanı istiyorum.
  • Jaleam terbiyelidir.
  • Terbiyeli olacağım.
  • Sonuçta biri Tom'a terbiyeli davranması gerektiğini söylemek zorunda kalacak.
  • Terbiyesizliğine katlanmamı bekleme.

Diğer dillerde Terbi anlamı nedir?

İngilizce'de Terbi ne demek? : [terbio (m) ] n. terbium, chemical element