Tercüman nedir, Tercüman ne demek

Tercüman; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Çevirmen.
 • Göze görünen bir olayın, durumun veya biçimin anlamını dile getirmek

"Tercüman" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Musikimiz, bizim durgun ruhumuzun, sakin düşüncelerimizin, uçuk benzimizin tercümanıdır." - A. H. Müftüoğlu

Diğer sözlük anlamları:

Bektaşilerin sofra, çırağ ve sair işlerden evvel okudukları dualar ve mukaffa sözler.

Tercüman tanımı, anlamı:

Tercüman olmak : Başkasının düşüncesini ve duygusunu bildirmek, dile getirmek, anlatmak.

Tercümanlık : Çevirmenlik.

Çevirmen : Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim. Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Biçim : Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

 

Getirmek : Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İletmek, bildirmek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Gelmesini sağlamak. Bir makama atamak veya seçmek. İleri sürmek. Sağlamak.

Tercüman : Bektaşî-Alevîlerde, bir iş yaparken okunan deyiş ya da düzdeyiş biçimindeki dualar.

Tercüman ile ilgili Cümleler

 • Ali bir işaret dili tercümanı olmak istiyordu.
 • Bir çevirmen ya da tercüman olmak için okuyorum.
 • Bir tercümanınız var mı?
 • Hislerime en iyi tercüman olan hal sevgi-nefret ilişkisi.
 • Amcam beni bir tercüman gibi kullandı.
 • Sen bir tercüman mısın?
 • Ali bir tercüman olarak çalışır.
 • Tercüman vasıtasıyla anlaşıyoruz.

Diğer dillerde Tercüman anlamı nedir?

İngilizce'de Tercüman ne demek? : n. interpreter, translator, dragoman, cicerone

Fransızca'da Tercüman : interprète [le][la], truchement [le]

Almanca'da Tercüman : n. Dolmetscher, Übersetzer

Rusça'da Tercüman : n. переводчик (M), выразитель (M)