The public weal türkçesi The public weal nedir

The public weal ingilizcede ne demek, The public weal nerede nasıl kullanılır?

The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık.

Public : Otel. Herkesin bildiği. Umum. Ulusal. Seyirciler. Bilgisayar, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. Devlete ait. İzleyiciler. Kamu. Herkese açık.

Weal : Kamçı izi. İz. Sivilce. Dayak beresi. Bere. Gönenç. Saadet. Mutluluk. Hayır. İyi hal.

For the public weal : Umumun refahı için. Kamu yararına.

The public opinion : Efkar-ı umumiye. Kamu görüşü. Halk efkarı. Kamuoyu. İmge. Kamu. İmaj. Amme reyi. Halkoyu.

Dangerous to the public : Halk için tehdit oluşturan. Halk için tehlikeli.

Appear before the public : Halkın önüne çıkmak. Seyirci önüne çıkmak.

Appeal to the public : Destek için halktan yardım istemek. Halka seslenmek. Halka hitap.

Expropriation in the public interest : Kamu yararına uygun olarak kullanılmayan ya da kullanılmaması gerekli görülen bulgunun, kamu kurumlarınca kullanılması için yapılan işlem. Kamulaştırma.

Member of the public : Toplum üyesi. Vatandaş.

 

İngilizce The public weal Türkçe anlamı, The public weal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak The public weal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Public use : Bir yapıttan, zamanın geçmesi ya da yasalarda belirtilen koşullarla kamu tarafından yararlanılması. Kamunun kullanması. Kamu kullanımı.

Commonwealths : İngiliz uluslar topluluğu. Milletler topluluğu. İngiliz imparatorluğu. Bağımsız devlet veya topluluk. Ulus. Cumhuriyet. Devlet. Komonvelt. Eyalet.

Commonwealth : İngiliz uluslar topluluğu. Bağımsız devlet veya topluluk. Devlet. Ulus. Eyalet. Komonvelt. Milletler topluluğu. İngiliz imparatorluğu. İngiliz milletler topluluğu.

Public purpose : Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. iyelik hakkının sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye bağlayan yasal ölçü. kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken ereği belirleyen siyasal ve düşüngüsel değerlerin tümü. bk. kamuya yararlılık vargısı, toplum yararı. Kamu çıkarı.

Public utility : Elektrik su doğalgaz kanalizasyon. Kamu hizmeti. Kamu tesisi. Kamu hizmet kuruluşu. Genel hizmet. Temel kamu hizmetleri.

 

Common good : Amme menfaati. Menafiiumumiye. Tüm vatandaşların yararına olma.

Commonweals : Amme menfaati. Ulus. Devlet.

General interest : Kamu çıkarı. Umumi menfaat. Kamu menfaati. Amme menfaati. Hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Kamunun ilgisi, güveni ve yararına ilişkin olan ya da olacağı düşünülen her şey.

Commonweal : Amme menfaati. Ulus. Devlet.

The public weal synonyms : public weal, public interest, public welfare.