Topaklanmak nedir, Topaklanmak ne demek

  • Topak durumuna gelmek

Topaklanmak anlamı, kısaca tanımı:

Topak : Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası. Şişe veya kadeh. Bu biçim verilmiş şey. Yuvarlak biçimde olan nesne, toparlak. Hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Yetişme. Gelmiş olan. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Gelmek : Çıkmak, yönelmek. Getirmek. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Ortaya çıkmak, doğmak. Belli bir süre dolmak. Dayanmak, tahammül etmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Başlamak, ortaya çıkmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Düşmek, rast gelmek. Belli bir zamana ulaşmak. Mal olmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Katılmak, eklenmek. İsabet etmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Akmak. Kadar olmak. Biriyle birlikte gitmek. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Sonuç çıkmak. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. İzlemek, takip etmek. Ulaşmak, varmak. Uygun düşmek. Olmak, -e uğramak. Uymak. Herhangi bir sırada bulunmak. Görünmek, sanılmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Türemek.

 

Diğer dillerde Topaklanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Topaklanmak ne demek? : to become round, to flake

Almanca'da Topaklanmak : ausflocken; flocken; zusammenbacken