Toparlak rakam nedir, Toparlak rakam ne demek

  • Yuvarlak sayı

Toparlak rakam kısaca anlamı, tanımı:

Toparlak : Top cephanesi taşıyan araba. Top biçiminde olan, yuvarlak, kürevi.

Rakam : Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

Yuvarlak : Homoseksüel erkek. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Top veya küre biçiminde toparlak şey.

Yuvarlak sayı : Bütüne tamamlanmış sayı, toparlak sayı, toparlak rakam.

Sayı : Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.