Unwinding türkçesi Unwinding nedir

Unwinding ingilizcede ne demek, Unwinding nerede nasıl kullanılır?

Unwind : Açmak (sarılı bir şeyi). Açmak. Yan gelip yatmak. Açılmak. Gevşemek. Makaradan çıkarmak. Gevşetmek. Açılmak (sarılı bir şey). Çözülmek. Çözmek.

Unwinder : Çözücü. Çözücü (sarılı bir şeyi).

Unwinders : Çözücü (sarılı bir şeyi). Çözücü.

Unwinds : Çözülmek. Çözülmek (sarılı bir şey). Açmak. Çözmek (sarılı bir şeyi). Gevşemek. Rahatlatmak. Açılmak. Dolanmış şeyi açmak. Çözmek. Açılmak (sarılı bir şey).

Unwinking : Uyanık. Dik dik bakan. Tetikte. Tetikte olan.

Unwinnable : Kazanılmaz. Kazanılamaz.

İngilizce Unwinding Türkçe anlamı, Unwinding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unwinding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blossom : Ağaç çiçeği. Bahar açmak. Büyümek. Çiçek. Çiçeklenmek. Alg çiçeklenmesi. Serpilmek. Mikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve tabiatta gözle görülen koloniler oluşturması. Gelişmek.

Flag : Kuvveti kesilmek. Bayraklamak. Canlılığını yitirmek. Kaldırım taşı döşemek. Geniş yassı taş. Güçsüzleşmek. Monotonlaşmak. Güçten kesilmek. Kapak taşı. Bayrak.

 

Ease up : Yumuşatmak. Gevşetmek. Yoğunluğu azaltmak. Baskıyı azaltmak. Yol vermek. Hafiflemek. Daha az yoğun olmak. Yoğunluğu indirmek. Bir kimseye yer sağlamak için kaymak.

Bare : Süssüz. Açığa vurmak. Boş. Gözle görülür hale getirmek. Çıkarmak. Çıplak. Açık. Tamtakır.

Cipher out : Araştırıp bulmak. Deşifre etmek. Keşfetmek.

Cast loose : Ayırmak.

Cool down : Yatıştırmak. Yatışmak. Sakinleşmek. Soğumak. Sakinleştirmek.

Aeonian : Çağlar önce. Sonsuz. Sınırsız.

Cave : Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır. Yıkılmak. Tünel oymak. Kireçtaşlarının erimesiyle oluşan, in ve mağaraların başlangıç evresi olan yeraltı oyuğu. Oymak. Pes etmek. İn. Kovuk. Oyulmak. Çökmek.

Unwinding synonyms : rotary motion, become relaxed, disintegrations, dilations, ease off, be opened, decipher, clarifications, ageless, bring up in conversation, blossomed, get loose, bared, unwind, disorientation, be open, broaching, become loose, unreaved, everlasting, come untied, rotation, thawing, be in the clear, fade, denude, diminish, dissociation, divergences, deciphering, unwinds, come undone, come unstuck.

Unwinding zıt anlamlı kelimeler, Unwinding kelime anlamı

Impermanent : Kalımsız. Geçici. Daimi olmayan. Süreksiz. Devam etmeyen. Kalıcı olmayan. Devamsız.

Willing : İhtiyari. Gönülden. Gönüllülük. İsteme. Gönüllü. Hazır. Hevesli. Candan. Razı. Gönülden gelen.

Inclined : Meyilli. Mütemayil. Yatmış. Eğimli. Eli yatkın. Eğik. İstekli. Yatkın. Yamuk. Yetenekli.

Unwinding antonyms : compliant, voluntary.