Unwinds türkçesi Unwinds nedir

 • Yan gelip yatmak.
 • Çözmek.
 • Dolanmış şeyi açmak.
 • Gevşemek.
 • Açmak (sarılı bir şeyi).
 • Çözülmek (sarılı bir şey).
 • Açılmak (sarılı bir şey).
 • Çözülmek.
 • Rahatlatmak.
 • Gevşetmek.
 • Açılmak.
 • Açmak.
 • Çözmek (sarılı bir şeyi).

Unwinds ingilizcede ne demek, Unwinds nerede nasıl kullanılır?

Unwind : Çözmek. Dolanmış şeyi açmak. Açmak (sarılı bir şeyi). Gevşetmek. Açılmak (sarılı bir şey). Çözmek (sarılı bir şeyi). Çözülmek. Yan gelip yatmak. Açmak.

Unwinder : Çözücü. Çözücü (sarılı bir şeyi).

Unwinders : Çözücü (sarılı bir şeyi). Çözücü.

Unwinding : Açılmak. Çözme (makaradan vb). Bobin sağılması. Açılma. Dolanmış şeyi açmak. Çözülme. Gevşemek. Çözmek. Açmak.

Unwinking : Dik dik bakan. Uyanık. Tetikte. Tetikte olan.

Unwieldily : Ağırca. Ağır işler bir şekilde. Beceriksizce. Hantalca. Acemice.

Unwinnable : Kazanılmaz. Kazanılamaz.

Unwieldier : Hantal. Ağır. Havaleli. Kullanışsız.

Unwieldiness : Hantallık. Beceriksizlik.

Unwieldly : Kontrol edilemez. Cüsseli. Kontrolsüz. Hantal. Beceriksizce. Acemi. Gövdeli. Tutması kolay olmayan. Büyük ve ağrı. Beceriksiz.

İngilizce Unwinds Türkçe anlamı, Unwinds eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unwinds ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Cave : Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır. Çökmek. Karst bölgelerinde yeraltı sularının eritme etkisiyle oluşmuş, türlü büyüklüklerde yeraltı boşlukları. Kovuk. Kireçtaşlarının erimesiyle oluşan, in ve mağaraların başlangıç evresi olan yeraltı oyuğu. İn. Mağara. Siyasi partiden kopan grup. Siyasi partiden kopma. Kazmak.

Eased : Kolaylaştırılmış. Dikkatle yerleştirmek. Kolaylaştırmak. Yatıştırmak. Ağrısı yatıştırılmış. Rahat ettirilmiş. Gerilimi azaltılmış. Dindirmek. Sıkıntıdan kurtarılmış.

Enervate : Kuvvetten düşürmek. Zayıflatmak. Gevşeklik vermek. Cesaretini kırmak. Moralini bozmak.

Unreave : Dolaşıklığını gidermek.

Disincorporate : Bir şirketten ayrılmak. Dağıtmak. Tüzel kişiliğini kaldırmak. Çözmek (bütün bir yapıyı). Tüzel kişiliği sona erdirmek. İptal. Fesih. Dağılmak.

Loosen up : Gevşeyin. Para konusunda liberal davranmak. Kasları ısıtmak. Isınmak. Kaslarını gevşetmek. Kasları gevşetmek.

Cipher out : Araştırıp bulmak. Deşifre etmek. Keşfetmek.

Be in the clear : İzin vermek. Yok etmek (bir şeyi bir yerden). Takas etmek (banka çekini). Üstünden geçmek. Açılmak (gökyüzü veya hava). Kaldırmak (bir şeyi bir yerden). Kapatmak (borcu). Masumluğu ispatlanmış olmak. Gidermek (bulutları veya sisi).

Move : Taşımak. Kıpırdanmak. Taşınmak. Devinmek. Hareket ettirmek. Duygulandırmak. Yer değiştirmek. Kıpırdatmak. Teklif etmek. Bilgisayar, bilişim, uzay alanlarında kullanılır.

Unwinds synonyms : come open, disburdens, conclude, come unfastened, comforted, disburdening, disburdened, disincorporated, become loose, cut loose, limber up, be opened, lets go, blossom, aired, deciphers, unreaved, unwinding, compounded, cool down, come unstuck, become relaxed, cast loose, languished, displace, break, loosen, become untied, ease up, disincorporating, ease off, disentangles, get loose.

 

Unwinds zıt anlamlı kelimeler, Unwinds kelime anlamı

Wind : Dolanmak. Havayuvarında ayrımlı basınç altındaki yöreler arasında oluşan, yatay yönde, esiş yönü, süresi ve biçimleriyle ayrımlı hava devinimi. Dolambaçlı olmak. Hava cıva. Dolamak. Midede gaz. Çevirmek. Dolaşmak. Kurmak. Rüzgar.

Windward : Rüzgarın estiği yön. Rüzgar yönünde. Rüzgar üstü. Rüzgar üzerindeki. Rüzgar tarafı. Rüzgarın estiği taraf. Rüzgar tarafındaki. Rüzgara doğru. Rüzgarın estiği yöne doğru giden. Rüzgar yönüne.

Downwind : Aşağıya sarım. Rüzgarın estiği yöne doğru. Rüzgarla birlikte. Rüzgar yönlü. Rüzgarın estiği yönde. Rüzgar yönüne. Rüzgarın yönüne ters olan taraf. Rüzgar yönünde. Rüzgar yönünde olan. Rüzgar altı.