Uzun hikaye nedir, Uzun hikaye ne demek

Uzun hikaye; bir edebiyat terimidir.

  • Ayrıntılı olayları ve kişi kadrosu geniş olan hikâye türü, uzun öykü
  • Bir konu anlatılmak istenmediğinde geçiştirmek amacıyla söylenen bir söz.
  • Anlatması uzun sürecek olan, ayrıntıları çok konu.

Uzun hikaye ile ilgili Cümleler

  • Uzun hikayeleriyle bizi sıktı.
  • Sürprizlerle biten uzun hikayeleri seviyorum.

Uzun hikaye kısaca anlamı, tanımı:

Ayrıntılı : Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun. Ayrıntılara girerek.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Kadro : Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi. Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm. Bu çizelgedeki yer. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip.

Geniş : Bol (elbise). Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Çok. Eni çok olan, enli, vâsi. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı.

Öykü : Ayrıntılarıyla anlatılan olay. Hikâye.

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.