Worthiness türkçesi Worthiness nedir

Worthiness ingilizcede ne demek, Worthiness nerede nasıl kullanılır?

Credit worthiness : Kredi alabilirlik. Kredibilite. Kredi değerliliği. Kredi verenin ya da onun adına hareket eden tarafsız bir kurumun, kredi isteminde bulunan iktisadi karar biriminin geçmiş ve gelecekteki borç ödeme yeteneğine ilişkin yaptığı değerlendirme. Uzatılmış bir krediyi zamanında geri ödeyebilme.

Principles of credit worthiness : Kredi değerliliğinin belirlenmesinde ölçüt alınan temel kurallar. krş. 5k kuralı. Kredi değerliliği ilkeleri.

Airworthiness : Uçuşa elverişlilik. Uçabilirlik. Sefere elverişlilik. Uçuşa hazırlık. Sefere uygunluk. Uçuş güvenliği.

Blameworthiness : Sorumlu tutulabilme durumu. Suçlu tutulabilme durumu. Ayıplık. Suçluluk. Suçluluğu hak etme durumu. Sorumlu tutulabilirlik.

Creditworthiness : Kredi almaya layık olma. Kredi verilebilir durumda olma. Kredi itibarı. Kredibilite. Kredi değerliliği. Borçluların güvenilirlik göstergesi.

Praiseworthiness : Övgüye layık olma. Övülmeye değer olma.

Unseaworthiness : Geminin denize elverişli olmaması. Denize elverişsizlik. Deniz seferine dayanıklı olmama. Deniz trafiğine elverişsizlik. Deniz seferine elverişsizlik.

Worthier : Yakışır. Değerli. Önemli. Saygıdeğer. Layık. Dikkate değer. Daha fazla değen. Değer.

 

Worthing : İngiltere'de yerleşim yeri. Güney dakota eyaletinde yerleşim yeri.

Newsworthiness : Haber niteliğinde olma. Haber değeri. Haber olma değeri. Halk için haber bültenlerinde bildirilecek kadar ilginç olma niteliği.

İngilizce Worthiness Türkçe anlamı, Worthiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Worthiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unworthy : Değersiz. Değmez. Alçakça. Değimsiz. Aşağılık. Yakışmaz. Layık olmayan. Hak etmeyen. Uygunsuz.

Premium : İkramiye. Getiri. Ödül. Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sigorta primi. Bk. ikramiye bk. sigorta primi menkul ya da gayri menkullerin nominal değeri ile piyasa değeri arasındaki pozitif fark. vadeli işlemler piyasasında ürün, taşınır değer, döviz gibi varlıkların gelecekteki fiyatının yükselmesi durumu. Pay belgitlerinin çıkarılış ederlerini aşarak ulaşdığı değer. güvence yaptıranın ödediği ücret. beğenilen bir işe, bir yapıta karşılık olarak verilen armağan. İki değer arasındaki değişiklik, paranın yazılı değeri ile dönüşüm değeri, altın para ile kağıt para değerleri arasındaki değişiklik. Çıraklık ücreti.

Licences : Lisans. Ruhsatlar. Lisanslar. Ruhsat. Aşırı serbestlik. Özgürlüğün kötüye kullanılması. Evlenme cüzdanı.

Currencies : Döviz. Geçerlik. Dolaşım. Tedavül. Para. Yaygınlık. Devir. Geçerlilik.

Adequacies : Uygunluk. İstihkak. Yetenek. Kifayet. Yeterlik. Yeterlilik.

Laudableness : Alkışı hak etme. Takdire şayan olma. Övgüye layık olma. Takdire layık olma.

 

Credential : Bir kişin hüviyetini bildiren belge. Bir kişinin yeteneklerini ve niteliklerini tasdik eden belge (örneğin, referanslar, tavsiye mektupları). Ruhsat. Yeterlilik belgesi. Tanıtım. Delil. İtimatname. Yeni göreve başlamadan önce devlet tarafından bir büyükelçiye verilen takdim mektubu.

Costliness : Lüks. Zenginlik. Yüksek fiyatlılık. Paha. Pahalıya malolma. Pahalılık. İhtişam.

License : İzin vermek. Lisanslama yapmak. Yetki vermek. Oynama belgesi. Lisans. İzin belgesi vermek. İzin tezkeresi vermek. Bir oyuncunun resmi yarışmalara katılabilmesi için ayaktopu birliğince kendisine verilen izin belgesi. Aşırı serbestlik. Futbol, bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır.

Driving license : Sürücü ehliyeti. Sürücü belgesi. Oto ehliyeti.

Worthiness synonyms : quotability, roadworthiness, preciousness, driver licence, competences, adequacy, licence, ability, account, capability, cost, moral, driving licence, capableness, amounts, efficiency, valency, dignity, worthy, laudability, suitability, competency, goodness, suitabilities, dearness, valuableness, praiseworthiness, deservingness, good, mise, meritoriousness, competencies, merit.

Worthiness zıt anlamlı kelimeler, Worthiness kelime anlamı

Unworthiness : Layık olmama. Değersiz olma durumu. Değersizlik. Kıymetsizlik. Saygı hak etmeme durumu.

Bad : Kötülük. Rahatsız. Sahte. Kokuşmuş. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi. Batak. Terbiyesiz. Aynasız. Çürük.

Badness : Elverişsizlik. Kusurluluk. Kötülük. Kemlik. Fenalık.

Worthiness antonyms : unworthy, worthy.

Worthiness ingilizce tanımı, definition of Worthiness

Worthiness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Dignity. Merit. Desert. Worth. Virtue. The quality or state of being worthy. Excellence.