Yüzme havuzu nedir, Yüzme havuzu ne demek

 • Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer

"Yüzme havuzu" ile ilgili cümle

 • "Gündüz yüzme havuzunda açmadığı bir konuya değinmek gereksinmesi duyuyordu." - N. Cumalı

Yüzme havuzu hakkında bilgiler

Olimpik Yüzme Havuzu, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun yüzme havuzu.

Dünyanın ilk kapalı yüzme havuzu İngiltere'de 1862 yılında inşa edilmiştir. Yarışlar sırasında, 10 kulvara sahip bu havuzların kenarlardaki iki kulvarı kullanılmaz. Olimpik havuzlar kısa kulvar ve uzun kulvar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Yüzme havuzu ile ilgili Cümleler

 • Hiç kimse yüzme havuzunda değildi.
 • Yüzme havuzuna daldı.
 • O, kediyi yüzme havuzuna itti.
 • Yüzme havuzu halka açık.
 • Yüzme havuzu fırtına nedeniyle kapalı.
 • Bu motelin bir yüzme havuzu var.
 • Yüzme havuzunda bir sürü mutlu çocuk vardı.
 • Sadece büyük bir yüzme havuzuna ihtiyacım var.
 • Yüzme havuzu nerede?
 • Ali yerel bir yüzme havuzunda bir cankurtaran.
 • Yüzme havuzu yarın kapalı olacak.
 • Ali yüzme havuzuna düştü.
 • Yüzme havuzuna gideceğim.
 • Bir yüzme havuzumuz yok.

Yüzme havuzu anlamı, kısaca tanımı:

Kapalı yüzme havuzu : Kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz.

 

Yüzme : Yüzmek işi. Yüzme sporu.

Havuz : Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer.

Spor : Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Kullanışı rahat, kolay olan.

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Eğlence : Eğlenme işi, sefahat. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Derinlik : Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık. En duyarlı nokta. Karanlık, bilinmeyen dönem. Bir konunun veya durumun özü. Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu. Bulunulan yere göre uzakta olan yer. Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi.

 

Dolu : Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü. İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı. İçki doldurulmuş bardak. İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar). Çok olan (iş, uğraş, olay vb.). Bir yerde sayıca çok. Tornacılıkta delik açılmamış (gereç). Boş vakti olmayan, meşgul. Bir duygunun güçlü etkisinde olan. Boş yeri olmayan, her yeri tutulmuş olan.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

Federasyon : Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği.

Diğer dillerde Yüzme havuzu anlamı nedir?

İngilizce'de Yüzme havuzu ne demek? : n. lido, natatorium, swimming bath, swimming pool

Fransızca'da Yüzme havuzu : piscine [la]

Almanca'da Yüzme havuzu : n. Schwimmbad

Rusça'da Yüzme havuzu : n. бассейн (M)