Yakalama nedir, Yakalama ne demek

 • Yakalamak işi.
 • Sanığın yargıç kararı olmaksızın hürriyetinin kısıtlanmasını doğuran koruma önlemi

"Yakalama" ile ilgili cümle

 • "Lakin erler onu da yakalamanın kolayını bulmuşlardı." - A. N. Asya
 • "Pokerde blöf yakalama meraklısı idi." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Eğimli.

Yakalama anlamı, kısaca tanımı:

Yakalamak : Söz, bakış veya işareti fark etmek. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak. Birdenbire etkisi altına almak. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek. Aynı düzeye gelmek. Avlamak, tuzakla ele geçirmek. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak. Tutturmak.

Burnundan yakalamak : Birini yönetimi altına almak, kaçamak bulamayacağı duruma getirmek.

Can damarından yakalamak : Birinin en zayıf noktasından yararlanmak. konuya en önemli yerinden yaklaşmak.

Frikik yakalamak : Bilerek veya bilmeyerek gereğinden fazla açılmış olan göğüs, bacak gibi vücudun belirli bölümlerini görmek.

Gagasından yakalamak : Bir kimseyi karşı koyamayacak duruma getirmek.

Kelepir yakalamak : Bir şeyi çok ucuza almak.

Kıskıvrak yakalamak : Tamamen etkisi altında kalmak, bir şeyle sürekli meşgul olmak. kurtulamayacak veya çözülemeyecek biçimde tutmak, sımsıkı tutmak.

 

Suçüstü yakalamak : Suç işleyeni suçu işlediği sırada veya hareketinden çok az önce yakalamak.

Yalanını yakalamak : Bir kimsenin yalan söylediğini anlamak.

Zayıf yerinden yakalamak : Güçsüz, eksik ve yanlış bir tutum ve davranışı yüzünden zor durumda bırakmak.

Yargıç : Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim.

Karar : Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Değişmez olma. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Bu yargıyı bildiren belge.

Hürriyet : Özgürlük.

Kısıt : Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması. Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir.

Koruma : Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması. Korumak işi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.

Önlem : Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

Yakalama belgesi : Tutuklanması gereken kişi kaçak olur ya da saklanmış bulunursa, yetkili savcı ya da yargıç tarafından yakalanmak amacıyla çıkarılan yakalama yazısı.

 

Yakalama ile ilgili Cümleler

 • Yakalamak için en sevdiğin balık türü nedir?
 • Yakalamaç oynayalım.
 • Onlara seni yakalamalarına izin veremem.
 • Yakalamaya çalıştığımız kişi çok tehlikeli.
 • Sen bir şey yakalamadın.
 • Seni acele ettirmek istemiyorum ama bir sonraki otobüsü yakalamaya çalışalım.
 • Ali uçağını yakalamak için bol zamanı olduğunu düşünüyordu ama o yalnızca ucu ucuna yetişti.
 • O sekiz trenini yakalamak için acele ediyor.
 • Hata yakalama için teşekkürler.
 • Yakalamaç oynamayın.
 • Tom'u yakalamak zorundayız.

Diğer dillerde Yakalama anlamı nedir?

İngilizce'de Yakalama ne demek? : n. catch, clutch, interception, seizure, snatch

Fransızca'da Yakalama : accrochage [le], capture [la], préhension [la], prise [la]

Almanca'da Yakalama : n. Abfassung, Festnahme, Griff, Inhaftnahme

Rusça'da Yakalama : n. задержание (N), арест (M), хватание (N), поимка (F)