Yakamozlanmak nedir, Yakamozlanmak ne demek

  • Denizde yakamozlar oluşmak

Yakamozlanmak kısaca anlamı, tanımı:

Yakamoz : Biyolojik ışık üretme özelliğine sahip, akıntı ve rüzgârlarla sürüklenen ve bir şeye dokunduğunda ışık veren deniz hayvanı. Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı.

Deniz : Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk.

Oluşmak : Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek.

Diğer dillerde Yakamozlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Yakamozlanmak ne demek? : (for the sea) to phosphoresce intermittently.

Fransızca'da Yakamozlanmak : brasiller