Yavuzlanma nedir, Yavuzlanma ne demek

  • Yavuzlanmak durumu

Yavuzlanma anlamı, kısaca tanımı:

Yavuz : Kötü, fena. İyi, gürbüz, güzel. Güçlü, çetin.

Yavuzlanmak : Sertleşmek, çetinleşmek, kabadayılaşmak. Yavuz gibi olmak, yavuz durumuna gelmek.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.