Yosmalık nedir, Yosmalık ne demek

  • Yosma olma durumu, yosmaca davranış

"Yosmalık" ile ilgili cümleler

  • "Rüştiye mezunu, okuryazar ve iyi kanun çalarmış. Kendine mahsus bir yosmalığı varmış." - H. E. Adıvar

Yosmalık anlamı, tanımı:

Yosma : Şen, güzel, fettan (genç kadın).

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Olma : Olmak işi.

Yosmaca : Yosmaya yaraşır bir biçimde, yosma gibi.

Diğer dillerde Yosmalık anlamı nedir?

Almanca'da Yosmalık : n. Koketterie

Rusça'da Yosmalık : n. кокетство (N)