Yosmaca nedir, Yosmaca ne demek

Yosmaca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yosmaya yaraşır bir biçimde, yosma gibi

Yosmaca anlamı, kısaca tanımı:

Yosma : Şen, güzel, fettan (genç kadın).

Yaraşır : Layık, uygun.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Diğer dillerde Yosmaca anlamı nedir?

İngilizce'de Yosmaca ne demek? : zarf (yosma'ca)