Yurtluk nedir, Yurtluk ne demek

  • Malikâne
  • Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi.

Tarih'teki anlamı:

Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye dek kullanması koşuluyle ayrılması yöntemi.

Sosyoloji'deki anlamı:

Derebeylik düzeninde bir beyin, kendi üstünde yer alan başka bir beye (ya da egemen güce) bağlılığı kabul etme ve belirli hizmetler yapma karşılığında iyesi olabildiği bir toprak parçası.

Bilimsel terim anlamı:

Bir özel ya da tüzel kişinin iyeliğindeki taşınmaz.

İngilizce'de Yurtluk ne demek? Yurtluk ingilizcesi nedir?:

estate, fief

Yurtluk hakkında bilgiler

Yurtluk, feodal düzende hükümdar veya derebeyleri tarafından belirli hizmetler ve vergiler karşılığında, belirli bir süreliğine, bir vasala tahsis edilen toprak parçası, üzerindeki gayrimenkuller ve köylüler.

Avrupa feodal düzeninde yurtluklar sistemin temel yapı taşlarıdır. Yurtluklarda yaşayan köylüler özgür değildir ve toprağa bağlıdır. Vasal, buradan elde ettiği gelir karşılığında efendisine karşı sorumluluklarını (örneğin şövalyelik) yerine getirir. Yurtlukların büyüklüğü birkaç hektardan geniş eyaletlere kadar çeşitlilik gösterebilir.

Yurtluk anlamı, kısaca tanımı:

Yurt : Diyar. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Memleket. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Sahip olunan arazi, emlak.

 

Malik : Sahip, iye.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul.

Ayrılma : Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi. Ayrılmak işi.

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Feodal : Derebeylikle ilgili.

Yurtluk ve ocaklık : Bir yerin gelirinin bir kimseye, hem ölünceye dek kullanmak hem de kalıtçılarına geçmek üzere, ama satamamak ve vakf edememek koşuluyle ayrılması yöntemi.

Diğer dillerde Yurtluk anlamı nedir?

İngilizce'de Yurtluk ne demek? : 1. country estate; big farm. 2. homeland, home.

Fransızca'da Yurtluk : domaine [le], fief [le]

Almanca'da Yurtluk : n. Stammgut, Stammsitz

Rusça'da Yurtluk : n. имение (N), владение (N), земли (PL), вотчина (F)