Yurtseverlik nedir, Yurtseverlik ne demek

  • Yurtsever olma durumu, vatanseverlik
  • Yurtsevere yakışır davranış, vatanseverlik, vatanperverlik.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnsanların ülkelerine, topraklarına, yaşama biçimlerine ve benzeri karşı olan sevgilerini yansıtan, değişik tarihsel dönemlerde değişik içeriği olan tutum.

İngilizce'de Yurtseverlik ne demek? Yurtseverlik ingilizcesi nedir?:

patriotism

Yurtseverlik anlamı, tanımı:

Yurtsever : Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, vatanperver.

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Diyar. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Sahip olunan arazi, emlak. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Memleket.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Vatanseverlik : Yurtseverlik.

Yakış : Yakma işi.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Vatanperverlik : Yurtseverlik.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yurtseverlik anlamı nedir?

İngilizce'de Yurtseverlik ne demek? : n. patriotism, public spirit

Fransızca'da Yurtseverlik : civisme [le], patriotisme [le]

Almanca'da Yurtseverlik : n. Patriotismus

Rusça'da Yurtseverlik : n. патриотизм (M)

adj. патриотический