Yurtsever nedir, Yurtsever ne demek

Yurtsever; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, vatanperver

Yurtsever isminin anlamı, Yurtsever ne demek:

Erkek ismi olarak; Ülkesini seven kimse. Kız ismi olarak; Ülkesini seven kimse.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Rize şehri, Ardeşen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Yurtsever hakkında bilgiler

Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe'nin aylık siyasi-işçi gazetesidir. İlk olarak olarak kasım 2005'te Yurtsever Cephe Günlüğü olarak olarak yayınlamıştır. Kasım 2006'dan itibaren ise haftalık önlü arkalı, tek sayfalı gazete olarak yayınlanmaya başmıştır. 9 Mart 2007'den itibaren ise 4 sayfalık günlük gazete boyutunda haftalık olarak olarak yayınlanmıştır. 2008'in başından itibaren 8 sayfaya çıkarılmıştır. Daha sonra değişime giderek "Aylık Yurtsever Emekçi Gazetesi" olmuştur. Günümüzde yayınlanmamaktadır.

Yurtsever, haftalık siyasi gazete

Yurtsever tanımı, anlamı:

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Sahip olunan arazi, emlak. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Diyar. Memleket. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.

 

Yurtseverlik : Yurtsever olma durumu, vatanseverlik. Yurtsevere yakışır davranış, vatanseverlik, vatanperverlik.

Yurdu : İğnenin deliği.

Millet : Benzer özellikleri olan topluluk. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Büyük : Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Önemli.

Tutku : İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras. Aşırı düşkünlük. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Uğur : Ön veya yan. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. Talih, şans. İyi nitelik, meymenet, kadem. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. Hedef, amaç, erek, gaye, yol.

 

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Özveri : Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

Emperyalizm : Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik.

Diğer dillerde Yurtsever anlamı nedir?

İngilizce'de Yurtsever ne demek? : adj. patriotic, public minded, public spirited

n. public spirited person

Fransızca'da Yurtsever : patriote [le][la]

Almanca'da Yurtsever : n. Patriot

adj. national, patriotisch, vaterländisch

Rusça'da Yurtsever : n. патриот (M)

adj. патриотический