Çıkış çizgisi nedir, Çıkış çizgisi ne demek

Çıkış çizgisi; bir spor terimidir.

  • Yarışa başlangıç olarak belirlenen beyaz çizgi

Bilimsel terim anlamı:

Yarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi.

Yarışa başlanacak yeri göstermek için, yere çizilen 4 cm. enindeki beyaz çizgi.

İngilizce'de Çıkış çizgisi ne demek? Çıkış çizgisi ingilizcesi nedir?:

starting line

Fransızca'da Çıkış çizgisi ne demek?:

ligne de départ

Çıkış çizgisi tanımı, anlamı:

Çıkış : Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Mezuniyet, okul bitirme. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Çıkış belgesi. Yokuş. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Çıktı. Çıkma işi. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma.

Çizgi : Temel. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Yüz ve vücut hatlarının her biri. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır.

Yarış : Yarışma. Yarışma, rekabet.

Başlangıç : Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü. Ön söz, giriş, mukaddime.

Beyaz : Beyaz zehir. Ak, kara, siyah karşıtı. Bu renkte olan. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Beyaz ırktan olan kimse.