Çalışma izni nedir, Çalışma izni ne demek

  • Bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin, çalışma ruhsatı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Ülke vatandaşı olmayanlara ülke sınırları içerisinde yasal olarak çalışabilmeleri için resmi kuruluşlarca verilen izin belgesi. 2. bk. çalışma ruhsatı

İngilizce'de Çalışma izni ne demek? Çalışma izni ingilizcesi nedir?:

working permission

Çalışma izni kısaca anlamı, tanımı:

Çalışma : Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Çalışmak işi, emek, say.

Çalış : Çalma işi.

Yapmak : Olmak. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Evlendirmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Yol almak. Bir durum yaratmak. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Gerçekleştirmek. Olmasına yol açmak. Onarmak, tamir etmek. Salgılamak, çıkarmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Edinmek, sahip olmak. Üretmek. Dışkı çıkarmak. Davranmak, hareket etmek.

 

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Kurulma işi. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet. Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil.

Ruhsat : İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname.

Diğer dillerde Çalışma izni anlamı nedir?

İngilizce'de Çalışma izni ne demek? : n. work permit

Fransızca'da Çalışma izni : permis de travail

Almanca'da Çalışma izni : die Arbeitserlaubnis