Çanakkale nedir, Çanakkale ne demek

Çanakkale; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Çanakkale hakkında bilgiler

Çanakkale, kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğazın kıyısında yer alan kent, Çanakkale ili'nin merkez ilçesi. Çanakkale Merkez nüfusu 2013 yılı verilerine göre 116.078 kişidir.

Antik çağdan kalan Troya kalıntıları il sınırları içerisindedir. Karesioğulları ile Türkleşmeye başlayan yöre; daha sonra Osmanlı'ya katılmıştır. Osmanlılar Trakya'ya Çanakkale üzerinden geçmişlerdir.

İlin eski merkezi aslında Biga olup, Cumhuriyet döneminde, kazanılmış olan başarılardan dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiştir. İlin isminin kökeni ise yörede çok gelişmiş olan çanak-çömlek zanaatinden gelir. Şehrin iki simgesi hâline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir "Çanakkale" olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

1915 senesinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Çanakkale Savaşları'na sahne oldu. İtilaf Devletlerinin birleşmiş orduları deniz savaşında araç ve personel zayiatı vererek mağlup oldu ve boğazları geçemedi. Daha sonra İtilaf kuvvetleri karadan çıkartma yaptılar. Kara savaşlarında Yarbay Mustafa Kemal'in başarıları sayesinde düşman ilerleyişi durdu, iki kuvvet birbirine üstünlük sağlayamadı ve karadan taarruz da başarısızlıkla sonuçlandı.

 

Çanakkale tanımı, anlamı:

Çanak : Göz çukuru. Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik. Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü. Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Boğaz : Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm. Yeme içme. İki kara arasındaki dar deniz. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak. İki dağ arasında dar geçit. Yedirip içirme yükümü, iaşe. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse.

Kıyı : Issız, tenha yer. Kenar, periferi. Sahil. Kara ile suyun birleştiği yer.

Çanakkaleli : Çanakkale ilinden olan kimse.

Çanakkalelilik : Çanakkaleli olma durumu.