Çatallı nedir, Çatallı ne demek

Çatallı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çatalı olan.
  • İki veya daha çok ihtimali olan.
  • Pürüzlü (ses)
  • Çatal durumunda olan.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa kenti, Çamlıdere nahiyesine bağlı bir yer. Kırıkkale şehrinde, Delice ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Afyon şehrinde, Emirdağ ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Çatallı hakkında bilgiler

Çatallı, Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Afyonkarahisar iline 82, Emirdağ ilçesine 12 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Çatallı anlamı, tanımı:

Çatallı iğne : Çengelli iğne.

Çatal : Dirgen. Dallı olan şeylerin her kolu. Ucu kollara ayrılmış. Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç. Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri. İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir. İki taraflı. İki veya daha çok kola ayrılan değnek. Bir tür olta iğnesi.

Çatallık : Çatal konulan yer.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Pürüzlü : Karışık, güç (durum, iş). Boğuk ve bozuk (ses). Pürüzü olan.

Afyonkarahisar : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Emir : İstek. Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm. Buyruk, komut, talimat, ferman.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Geçmiş : Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Geçme işini yapmış. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Çürümeye yüz tutmuş.

Bilgi : Bilim. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Çatallıçapa : Sulanmış ve kaymak bağlamış tarlaları çapalamakta kullanılan bir araç. (*Kemalpaşa -İzmir)

Çatallıkarakoyunlu : Kırıkkale ilinde, Delice ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Çatallı anlamı nedir?

İngilizce'de Çatallı ne demek? : adj. forked, spiny, furcate, pronged

Fransızca'da Çatallı : fourchu/e

Almanca'da Çatallı : adj. gabelig

Rusça'da Çatallı : adj. вилообразный, сложный