Üstelik nedir, Üstelik ne demek

 • Üste verilen şey, fark.
 • Ayrıca, bir de, bundan başka
 • Güçlü, kuvvetli, sağlam.

"Üstelik" ile ilgili cümleler

 • "Üstelik bu sene dimağımda büyük bir yorgunluk duyuyorum." - A. Ş. Hisar
 • "Saatimi bu kalemle değiştirdim, bin lira da üstelik aldım."
 • "Benim sesim ondan daha üsteliktir!" - O. C. Kaygılı

Yerel Türkçe anlamı:

Mal değişiminde, malı daha değerli olanın aldığı para.

Kağnı arabasında, tekerin üstündeki bölüm

Üstelik anlamı, tanımı:

Üstel : Üstü olan.

Güçlü : Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Şiddeti çok olan.

Kuvvetli : Üstün, donanımlı. Etkili. Çok etkileyici. Görevini iyi yapan, keskin. Sağlam, dayanıklı olan. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Saygın, nüfuzlu.

Bundan : Bu nedenle.

Üste : "Fazladan vermek, ödemek" anlamındaki üste vermek, "fiyatı artırmak eklemek, katmak" anlamlarındaki üste vurmak deyimlerinde geçen bir söz. "Başarmak, becermek" anlamındaki üstesinden gelmek deyiminde geçen bir söz.

Şey : Nesne, madde. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz.

Fark : Ayrım. Çıkarma işleminin sonucu. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans.

 

Sağlam : Zarar görmemiş, bozulmamış. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Güvenilir. Gerçek, inanılır bir temeli olan.

Ayrıca : Ayrı bir önem verilerek. Bundan başka. Ayrı olarak, başkaca, antrparantez.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Tek. Beraber. Sayıların ilki. Bir kez. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Ancak, yalnız.

De : Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan.

Üstelik ile ilgili Cümleler

 • Fransızca konuşabilir, üstelik akıcı biçimde.
 • Şimdi çok geç oldu. Üstelik, yağmur yağmaya başlıyor.
 • Üstelik, diğer dillere de ilgim var.
 • Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı.
 • Onun evi çok küçük ve üstelik çok eski.
 • Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu.
 • Üstelik bütün gün hiçbir şey de yemedin.
 • İngilizce çalışır ama üstelik Almanca da çalışıyor.
 • Üstelik uçabiliyorum.
 • O zekidir, üstelik kibardır da.

Diğer dillerde Üstelik anlamı nedir?

İngilizce'de Üstelik ne demek? : adv. again, then again, also, besides, to boot, even, furthermore, moreover, on the top of it, on top of it, over and above, withal

Fransızca'da Üstelik : par-dessus le marché, au reste, au surplus, bien plus, du reste, en sus, par (de) surcroît, pour comble de

Almanca'da Üstelik : prep. darüber

Rusça'da Üstelik : n. придача (F), приплата (F)

adv. вдобавок, сверх того, в придачу, притом

prep. кроме