Isınmak nedir, Isınmak ne demek

"Isınmak" ile ilgili cümleler

  • "Havalar ısınınca bizim ahbaplar ayaklandılar." - B. Felek
  • "Bunca çabamıza karşın halkımızın Batı müziğine ısınamadığını söyledi." - N. Cumalı
  • "Şöyle güzel bir sütlü kahve yapayım da içimiz ısınsın." - E. Şafak
  • "Çaylar dağıldıktan sonra ortalık oldukça ısındı." - H. E. Adıvar

Isınmak anlamı, tanımı:

Isınma : Isınmak işi.

İçi ısınmak : Hoşlanmak, sevmek.

Kanı ısınmak : Birine karşı yakınlık duymak.

Suyu ısınmak : Kötü son yaklaşmak veya gelmek. işbaşından uzaklaştırılması yakın olmak.

Sıcak : Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Sıcak yer. Havadaki yüksek ısı. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Dostça olan, sevgi dolu. Hamam.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Gelmek işi.

 

Üşüme : Üşümek iş.

Gidermek : Ortadan kaldırmak, yok etmek. Dindirmek.

Yadırgama : Yadırgamak işi.

Alışmak : Evcilleşmek, ehlîleşmek. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Bağlanmak, ısınmak. Yadırgamaz duruma gelmek. Uyar duruma gelmek, intibak etmek.

Gelmek : Herhangi bir sırada bulunmak. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Olmak, -e uğramak. Mal olmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Akmak. Belli bir zamana ulaşmak. Ortaya çıkmak, doğmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Başlamak, ortaya çıkmak. Görünmek, sanılmak. İsabet etmek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Kadar olmak. Uygun düşmek. Düşmek, rast gelmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Türemek. Ulaşmak, varmak. Sonuç çıkmak. Kazanılmak, sağlanılmak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Çıkmak, yönelmek. Katılmak, eklenmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Belli bir süre dolmak. Getirmek. Uymak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Dayanmak, tahammül etmek. Biriyle birlikte gitmek. İzlemek, takip etmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil.

 

Var : Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı. Elde bulunan her şey. Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz.

Gerginlik : Gergin olma durumu.

Ermek : Kendini Tanrı yoluna vermiş kimse insanüstü kutsal bir aşamaya erişmek. Erişmek. İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek. Kavuşmak. Ürün olgunlaşmak. Yetişip dokunmak.

Isınmak ile ilgili Cümleler

  • Isınmak için bir banyo yapsan iyi olur.
  • 1920'li yıllarda Almanya'da enflasyon o kadar yüksekti ki, ısınmak için para yakmak sıradan bir durumdu.
  • Sadece ısınmak istiyorum.

Diğer dillerde Isınmak anlamı nedir?

İngilizce'de Isınmak ne demek? : v. warm up, grow warm, become warmer, get hot, hot up, warm, heat, hit it off with smb., hot, take kindly to, loosen up, become reconciled to, reconcile oneself to, have a warm

Fransızca'da Isınmak : chauffer, se chauffer, avoir chaud, se réchauffer

Almanca'da Isınmak : v. warmlaufen

Rusça'da Isınmak : v. греться, согреваться, нагреваться, теплеть, приучаться, сближаться, согреться, нагреться, потеплеть, приучиться, сблизиться