A bewitching beauty türkçesi A bewitching beauty nedir

A bewitching beauty ingilizcede ne demek, A bewitching beauty nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. La (müzik terimi). Amperin simgesi. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağırlığı. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi.

Bewitching : Büyüleyici. Büyüleme. Büyüleyen. Cazibeli. Çekici.

Beauty : Güzeller güzeli. Nadide parça. Güzellik. Güzel şey. Güzel kişi. Güzel yan. Güzel kız. Güzel kadın. Çok iyi kişi. Güzel.

İngilizce A bewitching beauty Türkçe anlamı, A bewitching beauty eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A bewitching beauty ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Banes : Zehir. Kötülük. Ziyan. Felaket. Zarar. Dert. Yıkım.

Calamities : Bela. Sefalet. Musibet. Felaket. Yoksulluk. Afat.

Catastrophe : Oyunun sonlarında ortaya çıkan durum: tragedyada kahramanın yok olmasını, komedyada ise entrikanın çözülmesini gerektiren olay. Facia. Felaket. Dönüm noktası. Kadastrof. Tragedyada oyunun sonlarına doğru, kahramanın yok oluşunu, komedyada ise dolantının çözümlenmesini ortaya çıkaran olay. Sonuç. Fecaat.

Blights : Kötü izlenim bırakmak. Boşa çıkarmak. Küf. Kırmak (umut). Karmaşa. Kurutmak. Yıkım. Kavurmak. Çürümek.

 

Disaster : Yıkım. Felaket. Facia. Olağanüstü durum. Talihsizlik. Musibet. Bela.

Cataclysm : Kıran. Yerkabuğundaki ani ve aşırı değişme. Felaket. Yerkabuğunun ani değişmesi. Tufan. Karışıklık.

Calamity : Bela. Musibet. Badire. Sefalet. Yoksulluk. Facia. Felaket.

Cataclysms : Yerkabuğundaki ani ve aşırı değişme. Kıran. Yerkabuğunun ani değişmesi. Karışıklık. Felaket. Tufan.

Destruction : Yıkma. Yıkımlanma, zedelenme. Öldürme. Tahrip. İmha. Yok olma. Harap etme. Bela.

Hazard : Tehlike. Şans. Kumar. Riske sokmak. Riske etmek. Denemelerin yansız olması koşuluyla, salt olasılık ya da rastlantı ilkesine göre gerçekleşeceği varsayılan durum ya da sonuç. Riske girmek. Rastlanı. Tehlikeye maruz kalmak.

A bewitching beauty synonyms : catastrophes, blight, destructions, bane, disasters.