Adh nedir, Adh ne demek

Adh; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: alkol dehidrojenaz, antidiüretik hormon].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Antidiüretik hormon.

Adh tanımı, anlamı

Antidiüretik hormon : Memelilerde hipofizin nöral lobundan salgılanarak nörosekresyon granülleri hâlinde depolanan ve böbreklerde suyun tutulmasını sağlayarak, vücuttaki su dengesini ayarlayan, kan basıncının ayarlanmasında da görev alan bir hormon. Vazopressin. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayarak vücuttaki su dengesini ayarlayan, kan basıncının düzenlenmesinde de görev alan ve hipofizin nöral lobundan salgılanan bir hormon, vazopressin. Memelilerde hipotalamusta bulunan salgı yapan sinir hücreleri tarafından sentezlenip hipofizin arka lobundan salınan, önemli etkisi böbreklerin idrar toplama kanalı hücrelerinden suyun geri emilimini sağlayan, yüksek dozlarda kan damarlarında daralmaya yol açarak kan basıncını yükselten ve kan ozmotik basıncının artması salınımını artıran, kısmen oksitosin benzeri etkiye de sahip peptit yapılı bir hormon, vazopressin, adiüretin, pitiütrin, ADH, VP

Alkol dehidrojenaz : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.

Antidiüretik : İşemeyi engelleyen.

Dehidrojenaz : Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

 

Hormon : İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt.

Diğer dillerde Adh anlamı nedir?

İngilizce'de Adh ne demek ? : antidiuretic hormone