Akkelebek nedir, Akkelebek ne demek

Akkelebek; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Hemen bütün meyve ağaçları için tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara damarlı bir kelebek (Aporia crataegi)

Bilimsel terim anlamı:

Hemen bütün meyve ağaçları için amansız bir tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın kara damarlı kelebek; beyaz ağaç kelebeği.

İngilizce'de Akkelebek ne demek? Akkelebek ingilizcesi nedir?:

black-veined white

Akkelebek hakkında bilgiler

Ak kelebek (Aporia crataegi), hemen bütün meyve ağaçlarında tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara damarlı bir kelebek. Genellikle kiraz, karayemiş, kayısı, şeftali ve erik gibi yiyeceklerle beslenir.

Akkelebek anlamı, tanımı:

Meyve : Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. Ürün, sonuç, kâr.

Ağaç : Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Tahta, kereste.

Tomurcuk : Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca.

Düşman : Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.). Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse.

 

Kanat : Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Balıklarda yüzgeç. Yan, taraf. Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. Angıç.

Kalın : Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Yoğun, akıcılığı az olan. Enli ve gür (kaş). Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık. Etli, dolgun. Pes (ses).

Damarlı : Aksi, huysuz. Damarı olan. Damarı belirginleşmiş.

Kelebek : Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad. Bu hayvanın neden olduğu hastalık. Biçim olarak bu böceklere benzeyen.

 

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Kiraz : İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı (Cerasus avium). Bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi.

Karayemiş : Taflan.

Kayısı : Bu ağacın açık turuncu renkte, eti sulu, güzel kokulu, tek ve sert çekirdekli tatlı meyvesi. Beyazı pişmiş, sarısı az pişmiş yumurta. Gülgillerden, sıcak veya ılık iklimlerde yetişen, çiçekleri pembemsi beyaz bir ağaç (Prunus armeniaca).

Şeftali : Bu ağacın tatlı ve sulu meyvesi. Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, çiçekleri pembe renkli bir ağaç (Prunus persica).

Erik : Bu ağacın kabuğu ince, çeşitli renklerde, mayhoş veya tatlı, eti sulu, tek ve sert çekirdekli yemişi. Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Prunus domestica).

Yiyecek : Yenmeye elverişli olan her şey. Yenebilen.

Diğer dillerde Akkelebek anlamı nedir?

İngilizce'de Akkelebek ne demek? : a white-winged bud moth.