Altınbalık nedir, Altınbalık ne demek

Teknik terim anlamı:

Sazangiller familyasından olup, çeşitli solucanlara arakonakçılık eden balık türü; havuz balığı, kırmızı balık, kırmızı havuz balığı. Sivrisinek kurtçuklarını yediği için bir bakıma yararlıdır.

Altınbalık anlamı, kısaca tanımı

Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Kırmızı havuz balığı : [Bakınız: altınbalık]. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 45 cm, ağırlığı 3 kg olabilen, Avrupa ve ülkemizin yavaş akan sularında, göllerinde ve özellikle parklardaki havuzlarında aşılanma suretiyle yaygın olarak bulunan bir tür.

Havuz balığı : [Bakınız: altınbalık]. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, yeşil renkli, asıl yurdu Çin olan, akvaryumlarda da yetiştirilen bir tür. Altın balık. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 50 cm, ağırlığı 4 kg olabilen, etleri lezzetli, havuzlarda, küçük göletlerde ve akvaryumlarda süs balıkları olarak yetiştirilen bir tür, altın balık. (Eş anlamlısı: altın balık, Carassius auratus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının sazangiller (Cyprinidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 25 cm. Yurdu Çindir. Rengi zeytin yeşilidir. Bundan yapma olarak küçük,kırmızı-turuncu ırklar elde edilmiştir. Süs balığıdır.

 

Sazangiller : Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası.

Arakonakçı : Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan herhangi biri; aracı, arahayvan, arakonak. (İnsan köpek tenyasının ve sıtma asalağının arakonakçısıdır. a. bkz, birinci arakonakçı, ikinci arakonakçı.

Solucanlar : Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.

Sivrisinek : Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens).

Bir bakıma : Başka bir görüşle, başka bir düşünüşle.

Arakonak : [Bakınız: arakonakçı]. Ağrı ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bingöl ili, Solhan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Muş şehrinde, Bulanık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kurtçuk : Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva.

Yararlı : Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Solucan : Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.

Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Kurtçu : Kurtboğan, atılgan köpek.

Kırmız : Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Kırmı : Kene.

Diğer dillerde Altınbalık anlamı nedir?

İngilizce'de Altınbalık ne demek ? : goldfish