Ambitions türkçesi Ambitions nedir

Ambitions ile ilgili cümleler

English: What are your ambitions?
Turkish: Senin hırsların nedir?

English: Since he has ambitions, he works hard.
Turkish: Onun emelleri olduğundan, o çok çalışıyor.

Ambitions ingilizcede ne demek, Ambitions nerede nasıl kullanılır?

Has ambitions : Hayalleri var. Emelleri var. Tutkuları var.

Have ambition : Emelleri var. Hayalleri var. Tutkuları var.

Young ambition : Gençlik hevesi.

Ambition : Heves. Şiddetle istenen şey. Büyük amaç (uzun zamandır güdülen). İhtiras. Tamah. Hırs. Açgözlülük. Tutku. Bir şeyi elde etme tutkusu. İstek.

Ambitionist : Yarışmacı. Arayıcı. Tutkulu olan. Arzusu olan kimse. Hırslı kişi. Aday.

Overambitious : Hırs küpü. Çok fazla hırslı. Aşırı hırslı.

Ambitious : İstekli. Tutkulu. Azimli. Bir şeyi başarma tutkusuyla yanıp tutuşan. İhtiraslı. Büyük bir amacın ürünü olan. Başarma isteği olan. Çok istekli. Arzulu. Hırslı.

Ambitious of : -e karşı hırslı.

Ambitionless : Hevessiz.

Ambitious person : Girişimci birey. Hırslı kişi. Gayesi olan kişi.

İngilizce Ambitions Türkçe anlamı, Ambitions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambitions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Alacrities : Atiklik. Çeviklik. İsteklilik. İstek. Canlılık. Can atma. Neşe ve çeviklik. Şevk.

Cacoethes : Düşkünlük. Doyumsuzluk. Kötü alışkanlık. Bir inanç veya tutku için rahatsız edici ancak karşı konulamaz motivasyon veya arzu. Tatmin edilemeyen arzu.

Cult : Çığır. Tapınma. İbadet. Moda. Belli bir tanrı düşüncesine ya da doğaüstü sayılan varlıklara inanmayı ve onlara adaklar adamayı anlatan bir dizi dinsel törenler ve uygulamalar. Tarikat. Putperestlik. Rağbet.

Ardours : Şevk. Hararet. Heyecan. Ateşlilik. Ateş. Gayret.

Alacrity : Çeviklik. Can atma. Atiklik. Neşe ve çeviklik. Canlılık. Şevk. İstek. İsteklilik.

Greediness : Cimrilik. Tamahkarlık. Oburluk.

Addictions : Alışma. Tiryakilik. Düşkünlük. Hastalık. Alışkanlık. İllet. Bağımlılık.

Anxiety : Tasa. Düşünce. Canlının içinde bulunduğu sıkıntılı duruma bağlı olarak gelişen psikonöretik bozukluk. Bireylerin, toplumsal kümelerin herhangi bir güçlü istek ya da güdülerinin gerçekleşememesi olasılığı karşısında duydukları tedirginlik. Kaygılılık. Sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Anksiyete. Bunaltı. Can atma. Gaile.

Graspingness : Para hırsı. Tamahkarlık.

 

Sultry : Rutubetli. Bunaltıcı. Sıcak. Şehvet dolu. İhtiraslı. Ateşli. Boğucu. Sıcak ve nemli (hava). Cinsel istek uyandıran.

Ambitions synonyms : avarice, aspiration, nationalism, eagerness, pashes, cupidity, brios, avidity, thirst, manque, addiction, forwardness, overambitious, compulsion, brio, pash, ardour, bug, calling, ferventness, emulation, enterprising, driven, cupidities, determined, aspirant, furies, acquisitiveness, dream, dotages, sultrier, sultriest, desire.

Ambitions zıt anlamlı kelimeler, Ambitions kelime anlamı

Unambitious : Hırsı olmayan. Hırslı olmayan. Girişken olmayan. Tutkulu olmayan.

Unenterprising : Uyanık olmayan. Pısırık. Girişken olmayan.

Ambitious : Çok istekli. Azimli. İstekli. İhtiraslı. Hevesli. Hırslı. Tutkun. Başarma isteği olan. Arzulu. Bir şeyi başarma tutkusuyla yanıp tutuşan.