Ari dil nedir, Ari dil ne demek

Ari dil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran grubu

Ari dil anlamı, kısaca tanımı:

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Aile : Eş, karı. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.