Arpa nedir, Arpa ne demek

Arpa; bir bitki bilimi terimidir.

  • Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare)
  • Rüşvet.
  • Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri.

"Arpa" ile ilgili cümle

  • "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?" - F. R. Atay

Yerel Türkçe anlamı:

Arife.

Taze, küçük hıyar.

Hordeum vulgare gramineae.

Arpa, arpalık

Biyoloji'deki anlamı:

Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, tohumları ve otsu kısımları hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan, bir yıllık otsu bitki.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Buğdaygiller familyasından, tohumları ve otsu kısımları hayvan yemi olarak kullanılan, enerji içeriği yüksek, yapısında bulunan beta glukanlar nedeniyle kanatlı rasyonlarında sınırlı kullanılan ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılmış olan bir yıllık otsu bitki.

İngilizce'de Arpa ne demek? Arpa ingilizcesi nedir?:

common barley

Fransızca'da Arpa ne demek?:

orge

Arpa hakkında bilgiler

Arpa (Hordeum vulgare L.) buğdaygillerden taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Tarih öncesi devirlerdeki en önemli kültür bitkilerinden biri olmakla birlikte, ekonomik önemi olan bitkilerin başında gelmektedir. Yaklaşık 10.500 yıl önce, bugünkü İsrail, Ürdün, Lübnan, batı Suriye, batı İran, Irak ile güneydoğu Türkiye’yi kapsayan ve Bereketli Hilal olarak isimlendirilen bölgede kültüre alındığı bilinmektedir. O zamanlarda ekimi yapılmakta olan arpa, bugün yabani arpa (Hordeum vulgare L. ssp. spontaneum (K. Koch.) Thell.) olarak da bilinen ve ilk defa Türkiye’de keşfedilmiş olan bir alt türdür. Bu alt türü, insanlar en az 18.000–19.000 yıldan beri, önemli bir besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar. İnsanlar arpayı 10.000 yıl öncesinde Orta Doğu’dan başlayarak, 2.000 yıl öncesinde Çin’e kadar, dünyanın farklı yerlerinde ıslah etmişler böylece bugün kullandığımız arpayı (Hordeum vulgare ssp. vulgare L.) elde etmişlerdir.

 

Dünyada, tahıllar arasında üretimde mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğdaydan sonra ikinci sıradadır. 2008’de dünya genelinde toplam üretimi 157.644.721 ton olup, 2009 yılı itibarı ile Türkiye 7.4 milyon ton üretim ile 6. sıradadır. Üretimde başı çeken ülkeler sırasıyla, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, Kanada ve İspanya’dır. Arpanın ekimi dünyada 56.774.297 hektarlık alana yapılmaktadır.

Arpa neolitik dönemden itibaren milyonlarca insan tarafından önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmiş olsa da, bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında kullanılmaktadır. 1980’lerde Avrupa ve Amerika’da besin değerinin anlaşılmasıyla gıda sektörüne yeniden girmiştir. Ancak, Asya ve kuzey Afrika’daki bazı kültürlerde arpanın gıda sektöründeki yeri eski çağlardan beri değişmemiştir. Bunun yanı sıra, buğdayın ekilemediği kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Bugün dünyada ekimi yapılmış olan arpanın % 65’i hayvan yemi olarak, % 33’ü maltlık olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel üretiminde, % 2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Türkiye'de ise tüketimin % 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup, bira sanayinde kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır.

 

Hayvan yemi olarak kullanılan arpalarda protein oranının fazla olması gerekmektedir. Kavuzun fazla olması besleyicilik değerini düşürür. Bu nedenle, protein değeri yüksek ve kavuzca yoksul olan altı sıralı arpa, yemlik arpa olarak kullanmaktadırlar. Biralık arpalarda ise protein oranının düşük olması istenmektedir (% 9 – 10,5). Bu amaçla, bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı beyaz arpalardan elde edilir

Arpa ile ilgili Cümleler

  • Aç tavuk arpa sandığını sayıklar.
  • O, tarlasına arpa ekti.
  • Yarışı koştuktan sonra, Jane iki bardak arpa çayı içti.
  • Arpa ve buğday köyün etrafındaki tarlalarda büyür.

Arpa tanımı, anlamı:

Buğdaygiller : Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Hayvan : At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

Arpa unundan kadayıf olmaz : "kötü gereçle iyi şey yapılamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Arpa eken buğday biçmez : "kötü davranışın karşılığı iyi olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Arpası çok gelmek : Coşmak, azmak, kudurmak.

Arpa ekmeği : Arpa unundan yapılmış olan ekmek.

Arpa güvesi : Tahıllara dadanan bir tür güve.

Arpa suyu : Bira.

Arpa şehriye : Arpa biçiminde dökülmüş şehriye.

Yemlik arpa : Hayvanlara yiyecek olarak verilen bir tür arpa.

Arpa ektim darı çıktı : Ters sonuç veren işler için söylenen bir söz.

Arpa samanıyla kömür dumanıyla : "yararlanılan nesneleri eksiklikleriyle birlikte kabullenmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez : "bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Arpaçay : Kars iline bağlı ilçelerden biri.

Arpacı : Arpa alan ve satan kimse.

Arpacı kumrusu : Önceden ne yapacağı belli olmayıp ortaya çıkan duruma göre hareket eden kimse. Bir tür yerli tahtalı güvercin.

Arpacı kumrusu gibi düşünmek : İçinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek.

Arpacık : Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği. Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve nişan alırken gezle birlikte göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntı.

Arpacık soğanı : Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan.

Arpacılık : Arpacının yaptığı iş.

Arpacıya borç eden ahırını tez satar : "bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez" anlamında kullanılan bir söz.

Arpağan : Yabani arpa.

Arpalama : Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı. Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık.

Arpalık : Arpa konulan yer. Osmanlılarda memurlara görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan sonra ise bir tür emeklilik maaşı olarak verilen gelir. Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik. Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan. Arpa ekilen yer, arpa tarlası.

Arpalık yapmak : Bir kaynaktan sürekli olarak çıkar sağlamak.

Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır : "insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar" anlamında kullanılan bir söz.

Ata arpa yiğide pilav : "canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar" anlamında kullanılan bir söz.

Atın ölümü arpadan olsun : "çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır" anlamında kullanılan bir söz.

Atla arpayı dövüştürmek : Fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.

Avrat var arpa unundan aş yapar avrat var buğday unundan keş yapar : "iş bilen kadın, elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır : "her kazancın bir sonu vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Bir arpa boyu : Çok az (gitmek veya yol almak).

Elti eltiye eş olmaz arpa unundan aş olmaz : "arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri beklenemez" anlamında kullanılan bir söz.

Gez göz arpacık : Tüfekle yapılmış olan atışlarda daha iyi nişan almak için kullanılan bir ifade.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Ekmek : İnsanı geçindirecek iş, kazanç. Yarışta geçmek. Toprağı ekip biçmek için kullanmak. Parayı boşuna harcamak, ziyan etmek. Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılmış olan yiyecek, nan, nanıaziz. Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek. Yemek, aş. Serpmek. Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak.

Rüşvet : Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar.

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Tahıl : Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Tarih dersi.

Devir : Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Dönme, dönüş. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Aktarılma. Dolaşma. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Aynı, benzer. Tek. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Arpa açık rastığı : Arpalarda, taneleri karartarak, biçim bozulmasına, sonra dökülmelere yol açan ve başak eksenini çırılçıplak bırakan ilkel mantar.

Arpa akarı : Arpa böceği.

Arpa armudu : Arpa zamanı yetişen, sulu, yeşil renkli bir çeşit armut.

Arpa arpa : Zerre zerre, ufak ufak, ince ince.

Arpa bilezik : Boğumlan arpa biçiminde olan bilezik.

Arpa böceği : İnsanlarda deri altında tüneller açan bir akar, arpa akarı, Acarus hordei.

Arpa bölen : Köy işi gören ihtiyar heyeti üyesi.

Arpa çiçeği : Beyaz, uzun çiçekleri olan bir süs bitkisi

Arpa değirmen kalıntıları : Arpa öğütme yan ürünleri.

Arpa deşmesi : hlk. Arpalama.

Diğer dillerde Arpa anlamı nedir?

İngilizce'de Arpa ne demek? : [ARPA (Advanced Research Projects Agency) ] n. ARPA

n. harp, large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers (Music)

Fransızca'da Arpa : orge [la]

Almanca'da Arpa : n. Gerste

Rusça'da Arpa : n. ячмень (M), жито (N)

adj. ячменный